โดย Expedia Team, 29 November 2019

7 ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

เอ็กซ์พีเดียเข้าใจดีว่าเพื่อนๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินเลยอาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือกังวลใจอยู่ไม่น้อยหากต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก เพราะไม่รู้ว่าวิธีขึ้นเครื่องบินที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ดังนั้นเอ็กซ์พีเดียขออาสาทำหน้าที่คลายความกังวลเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยการเผย 7 ข้อควรรู้ก่อนการขึ้นเครื่องบินครั้งแรก เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมเอกสารไปจนถึงการเดินทางถึงที่หมายเลย แล้วเพื่อนๆ จะรู้ว่าการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด จนอยากจะจองทริปเที่ยวต่อไปรัวๆ เลย

01-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

7 ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก


1

เอกสารสำคัญต้องพร้อม

02-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

เอกสารสำหรับการขึ้นเครื่องบินที่ห้ามขาดเลยก็คือบัตรประชาชนและตั๋วโดยสารนั่นเอง นอกจากนี้หากเพื่อนๆ ไปเที่ยวต่างประเทศก็อย่าลืมพกพาสปอร์ต วีซ่า เอกสารยืนยันการจองโรงแรม เอกสารแผนการท่องเที่ยว รวมไปถึงใบรับรองแพทย์กรณีที่เพื่อนๆ มีโรคประจำตัวหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่

2

น้ำหนักกระเป๋าต้องเป็นไปตามสายการบินกำหนด

03-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

เพื่อนๆ สามารถนำกระเป๋าขึ้นเครื่องบินได้โดยน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากเกินกว่านั้นจะต้องโหลดกระเป๋า อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

3

ห้ามนำสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน

04-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

หากเพื่อนๆ กำลังจะขึ้นเครื่องบินครั้งแรก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบินมีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎสายการบินและจะได้ไม่ต้องเสียเวลานำสิ่งของออกจากกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง เช่น ห้ามนำของเหลวความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. และรวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) ขึ้นเครื่องบิน ห้ามนำของมีคมและวัตถุไวไฟขึ้นเครื่องบิน ห้ามนำพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุไฟมากกว่า 32,000 mAh ขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

4

ศึกษาข้อกำหนดการนำสัมภาระเข้า – ออกประเทศ

05-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

นอกจากสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบินแล้ว หากเพื่อนๆ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดด้วยว่าประเทศที่เพื่อนๆ กำลังจะไปห้ามนำอะไรเข้าประเทศบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการทำผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ เช่น ห้ามนำยาลดน้ำหนักเข้าประเทศเกาหลี เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รวมไปถึงพืช ผัก ผลไม้ที่มีเมล็ด หมูยอ ฯลฯ หรือห้ามนำเงินเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เข้า – ออกประเทศเกาหลี มิเช่นนั้นจะต้องเสียภาษี เป็นต้น

4

เผื่อเวลาล่วงหน้าสำหรับขึ้นเครื่องบิน

06-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

หากเพื่อนๆ ไม่ได้ทำการเช็คอินออนไลน์ไว้ล่วงหน้า จำเป็นต้องเผื่อเวลาเช็คอินก่อนการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอย่างน้อย 2 – 3 ชั่วโมง เผื่อมีผู้โดยสารต่อแถวเช็คอินเยอะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว เมื่อเพื่อนๆ เดินทางมาถึงสนามบินแล้วให้ดูที่บอร์ดตารางเที่ยวบินขาออกว่าเคาน์เตอร์สายการบินตั้งอยู่ตรงไหน เพื่อไปทำการเช็คอินและทำการโหลดกระเป๋า รวมไปถึงปริ้นท์บอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) ด้วย หากเพื่อนๆ คนไหนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็จะได้รับใบตม.เพื่อกรอกข้อมูล ซึ่งควรกรอกให้เรียบร้อยครบทุกช่องด้วย

จากนั้นเพื่อนๆ สามารถเดินไปยังช่องทางสำหรับผู้โดยสารขาออกเพื่อแสกนสัมภาระ และเดินไปที่หมายเลขประตูขึ้นเครื่อง (Gate) ของเพื่อนๆ เพื่อรอขึ้นเครื่องบินได้เลย โดยจะมีเจ้าหน้าคอยประกาศเรียกขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเพื่อนๆ จะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต รวมไปถึงบอร์ดดิ้งพาสแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องบินด้วย

6

นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้เท่านั้น

07-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

ในบอร์ดดิ้งพาสจะระบุหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินเอาไว้ โดยเพื่อนๆ จะต้องนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้เท่านั้น

7

ปฏิบัติตามกฎที่สายการบินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

08-ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

เมื่อขึ้นไปยังเครื่องบินแล้ว หากเพื่อนๆ มีกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องบินด้วย (Carry-On) ก็ให้นำกระเป๋าเก็บไว้ที่ช่องเก็บของด้านบนด้วยตนเอง ระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินต้องรัดเข็มขัดทันที เปลี่ยนโหมดโทรศัพท์มือถือให้เป็นโหมดเครื่องบิน (Flight Mode) หรือปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยก็ได้ ทั้งนี้งดใช้โทรศัพท์มือถือช่วงที่เครื่องบินกำลังขึ้นและลงด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ที่สำคัญให้ชมการสาธิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ลูกเรือสาธิตให้ชม ซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆ จะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกหรือขึ้นมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนถึงจุดหมายปลายทางเพื่อการขึ้นเครื่องบินอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งตนเองและผู้ร่วมเดินทาง