ภาพโดย Jeanne Mary Taad

โรงแรมใกล้เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพ