เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2020

ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับ BEX Travel Asia Pte. Ltd.

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") ดำเนินการโดย BEX Travel Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดสัญชาติสิงคโปร์ การอ้างอิงถึงคำว่า เว็บไซต์ จะรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านทางเดสก์ท็อป แล็ปท็อป อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านการเดินทางโดยไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า "เรา" "ของเรา" และ "เอ็กซ์พีเดีย" จะหมายถึง BEX Travel Asia Pte. Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เอ็กซ์พีเดีย") คำว่า “บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย” จะหมายถึงเอ็กซ์พีเดีย รวมทั้งบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเอ็กซ์พีเดียโดยรวม คำว่า “หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย” จะหมายถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงกันซึ่งเอ็กซ์พีเดียจัดให้มีลิงก์ เนื้อหา หรือบริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว คำว่า "คุณ" จะหมายถึงลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และ/หรือทำการจองผ่านเราบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เว็บไซต์นี้จะเสนอให้กับคุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ("ข้อตกลงการใช้งาน") โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ การทำรายการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เท่ากับคุณยอมรับว่าข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว โปรดอย่าใช้งานหรือทำรายการจองผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เอ็กซ์พีเดียอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุง

การใช้เว็บไซต์

โดยถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่า

 1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 2. คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 3. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 4. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 5. คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 6. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และ
 7. หากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) รวมทั้งระบบพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเรา แม้คุณอาจทำสำเนาแผนการเดินทาง (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ของคุณได้ในจำนวนที่จำกัดสำหรับสำรองการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ แต่คุณตกลงว่าจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่:

 1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 2. ทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
 3. ทำการจองที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดอุปสงค์
 4. เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบแมนนวลอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 5. ละเมิดข้อจำกัดในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) บนเว็บไซต์นี้ หรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 6. ดำเนินการใดๆ ที่ตามดุลพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระในระบบพื้นฐานของเราโดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
 7. จัดทำลิงก์เชื่อมตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ
 8. "เฟรม" "มิเรอร์" หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

หากเอ็กซ์พีเดียสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์และเอ็กซ์พีเดียพิจารณา (ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของคุณแสดงสัญญาณว่าเป็นการฉ้อโกง ละเมิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เอ็กซ์พีเดียก็อาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชีเอ็กซ์พีเดียที่เกี่ยวข้อง หากการจองดังกล่าวที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินให้กับคุณสำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของคุณ หากคุณได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดจากการสูญเสียที่เป็นตัวเงินต่อเอ็กซ์พีเดีย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าเสียหาย หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกการจองหรือการอายัดหรือการปิดบัญชี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

กลับไปด้านบน

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เอ็กซ์พีเดียยึดมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของเรา ซึ่งยังใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเช่นกัน และผนวกรวมเข้าไว้ด้วยการอ้างอิง เพื่อให้เข้าใจถุงแนวทางปฏิบัติของเรา: นโยบายความเป็นส่วนตัว

กลับไปด้านบน

กฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์ภายนอกจะใช้บังคับกับการจองและการซื้อ-ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง กับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์จากภายนอกซึ่งคุณเลือกขอรับสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์จากภายนอกเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าจะชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางผ่านบัตรเครดิตใบจริงและวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติอื่นตามที่แสดงขณะเช็คเอาท์ ไม่ชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงหรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่อาจต้องห้ามโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทางหรือเราเป็นบางครั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณหากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในเวลาที่กำหนด
ผู้จัดหาโรงแรมบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อมีการเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณเข้าพัก เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆที่ เราได้รับหรือจ่ายให้ สำหรับการจองโรงแรมของคุณ
คุณยอมรับว่าซัพพลายเออร์จากภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะเข้ารับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เสนอให้ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายการจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินซึ่งซัพพลายเออร์กำหนดไว้ โดยสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ สายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ก่อนการเดินทางด้วยตัวเอง เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดชอบกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณ หรือการไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้กระทบกับแผนการเดินทางของคุณน้อยที่สุด คุณควรซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อคุ้มครองการหยุดชะงักของการเดินทาง คุณอาจได้รับข้อเสนอเป็นโอกาสในการจองตั๋วเที่ยวเดียวสองใบแทนตั๋วไปกลับใบเดียว ตั๋วเที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกันจะให้อิสระในการเดินทางมากกว่า และสามารถใช้ร่วมกับสายการบินเดียวกันหรือสายการบินต่างรายอื่นๆ ตั๋วเที่ยวเดียวอยู่ภายใต้กฏ ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมในตัว แตกต่างจากตั๋วไปกลับ หากเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน (เช่น การยกเลิกหรือการจัดตารางเวลาใหม่) ซึ่งทำให้คุณเปลี่ยนไปเป็นเที่ยวบินอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีของการไม่มาหรือการยกเลิก คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมที่รวมในราคาตั๋วที่ซื้อ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน คุณสามารถขอเงินคืนนั้นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่จะส่งคำขอของคุณไปยังสายการบินในนามของคุณ

กลับไปด้านบน

การจัดลำดับของเราทำงานอย่างไร

ในฐานะผู้เข้าพักที่เลือกดูสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับตัวเลือกมากมายที่จะช่วยคุณค้นหาโรงแรม เที่ยวบิน บริการเช่ารถ ทริปล่องเรือ หรือกิจกรรมที่ดีที่สุด การตั้งค่า "จัดเรียง" ทำให้คุณสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงตามราคา ตามคะแนนรีวิวที่ผ่านการตรวจสอบ หรือตามเกณฑ์อื่นๆ ส่วนการตั้งค่า "ตัวกรอง" จะช่วยให้คุณสามารถรวมหรือยกเว้นตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการด้านการท่องเที่ยวของคุณ ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกไว้ เราจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการค้นหาโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ที่พัก: ในค่าตั้งต้นการเรียงลำดับผลการค้นหาแสดงโรงแรมที่สัมพันธ์กับเกณฑ์การค้นหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถหาโรงแรมที่คุณต้องการได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด เราประเมินความเกี่ยวข้องจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งของโรงแรม คะแนนรีวิว ชื่อเสียงของโรงแรม (ซึ่งวัดจากจำนวนผู้เข้าพักที่ทำการจองโรงแรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของเรา) คุณภาพของเนื้อหาที่ทางโรงแรมมีให้ และราคาห้องพักและจำนวนห้องว่างที่แข่งขันได้กับโรงแรมแห่งอื่นๆ ซึ่งตรงตามเกณฑ์การค้นหาที่คุณเลือกไว้ ค่าตอบแทนที่โรงแรมจ่ายให้เราสำหรับการจองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เรานำมาใช้พิจารณจัดอันดับการแสดงผลเมื่อเทียบกับโรงแรมที่ใกล้เคียงกัน ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังที่อธิบายข้างต้น สำหรับการจัดเรียงการค้นหา (ยกตัวอย่างเช่น เลือกการจัดเรียงตามราคาหรือตามระดับดาว) เราจะเรียงโรงแรมที่มีผลการค้นหาใกล้เคียงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น
 • เที่ยวบิน: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราอิงตามราคาที่ถูกที่สุด ในกรณีที่มี 2 เที่ยวบินซึ่งมีราคาเท่ากัน เที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าจะแสดงก่อน
 • รถเช่า: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราอิงตามราคาเป็นหลัก แต่เราก็พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น ชื่อเสียง รีวิวจากลูกค้า ความสะดวกสบายของสถานที่รับรถ และชนิดหรือประเภทของรถ
 • เรือ: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดอันดับเรือสำราญ การจัดอันดับเรือ ราคาต่อวัน การจัดอันดับต้นทาง การจัดอันดับจุดหมายปลายทาง ระยะเวลาของการล่องเรือ และช่วงเวลาการจอง
 • กิจกรรม: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเรายึดตามความเห็นของผู้จัดการด้านจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นที่แต่ละแห่งและให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ชื่อเสียง ระยะทางจากโรงแรมที่เลือก และความคิดเห็นของผู้เข้าพัก
 • แพ็คเกจ: เมื่อรวมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวหลากหลายชนิดเข้าเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว เราจะใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นในการพิจารณาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

นอกจากนี้ เราจะพัฒนาบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ ทั้งนี้ เราอาจปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมค่าตั้งต้นในการแสดงผลเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบ

การจองที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการ

Hotwire, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กซ์พีเดีย อาจเสนอตัวเลือกการจองโรงแรมเพิ่มเติมที่ได้รับส่วนลดบนเว็บไซต์นี้ หากมี โรงแรมเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าโรงแรมที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการของ Expedia (Expedia Unpublished Rate) จะแตกต่างไปจากโรงแรมอื่นๆ ที่เสนอไว้บนเว็บไซต์ในหลากหลายลักษณะด้วยกัน ชื่อและที่อยู่โดยละเอียดของโรงแรมจะไม่ปรากฏจนกว่าจะได้ชำระเงินค่าจองเรียบร้อยแล้ว การจองทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ขอเงินคืน แลกเปลี่ยน ยกเลิก หรือโอนให้กับผู้อื่นได้ โดยจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามราคาที่แสดงไว้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าใช้รายการที่จองไว้ก็ตาม โรงแรมจะกำหนดประเภทห้องพักตามจำนวนผู้เข้าพักที่ระบุไว้ในเวลาที่ทำการจอง รายการจองทั้งหมดจะเป็นการจองสำหรับการเข้าพักในห้องพักที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดหาห้องพัก) โดยจะมีการจัดสรรห้องพักในเวลาที่เช็คอินและไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ จำนวนห้องพักสูงสุดที่จองได้ในหนึ่งครั้งสำหรับห้องพักที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการของ Expedia (Expedia Unpublished Rate) คือหกห้อง ห้องพักที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการของ Expedia (Expedia Unpublished Rate) ทั้งหมดจะมีการจองในชื่อเดียวกัน และผู้เข้าพักซึ่งมีชื่อในการจองจะต้องแสดงตนที่การเช็คอิน โรงแรมที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการของ Expedia (Expedia Unpublished Rate) จะไม่มีสิทธิในการรับของรางวัลจากโรงแรมหรือโปรแกรมคลับ เมื่อมีการเช็คอิน ผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่ถูกต้องในชื่อของตน (ยอดเครดิตที่กำหนดจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง) ทั้งนี้ ไม่รับบัตรเดบิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ประเมิน ค่าธรรมเนียมบริการและภาษีเกี่ยวกับบริการของเราในกรณีที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ "การจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า"

กลับไปด้านบน

ค่าโดยสารและราคา

ภายใต้ข้อความด้านล่าง คุณยอมรับและยินยอมให้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บโดยบริษัทของเอ็กซ์พีเดียหรือซัพพลายเออร์ซึ่งคุณได้ทำการจองด้วย (แล้วแต่กรณี) สำหรับราคาการจองบริการการท่องเที่ยวในราคาเต็มขณะทำการจอง ซึ่งรวมถึงราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ บวกอัตราค่าภาษีที่ประเมินและค่าบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกตั๋วแล้วเท่านั้น สายการบินและผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ในกรณีที่คุณจองที่พัก (ยกเว้นการจองที่พักโรงแรมโดยการชำระเงินล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณตกลงและยอมรับว่าค่าบริการ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณจะสามารถชำระได้โดยคุณให้กับผู้ให้บริการที่พักเมื่อมีการร้องขอจากผู้ให้บริการที่พัก (โดยส่วนมากจะเป็นเวลาเช็คอินหรือเช็คเอาท์จากที่พัก)

ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางแห่งที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร (EUR)) ซึ่งเราจะระบุการประมาณค่าในสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยปริยายของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการซึ่งเลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำเรียกเก็บอาจแตกต่างไปเล็กน้อยเนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยผู้ออกบัตรต่างๆ นอกจากนี้ ใบแจ้งของคุณอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของคุณเพื่อประมวลผลการทำธุรกรรม เอ็กซ์พีเดียไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้และจะไม่รับผิดจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกันไป

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใดๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์จากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งคุณจะต้องจ่าย (หากมี) ราคาสำหรับการจองใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่มีผลใช้ในวันที่คุณขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจมีจำนวนไม่เท่ากับราคาในเวลาที่คุณได้จองผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลับไปด้านบน

การจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

คุณยอมรับว่าบริษัทของเอ็กซ์พีเดียได้เจรจาต่อรองราคาห้องพักบางอย่างกับซัพพลายเออร์โรงแรมไว้ล่วงหน้าแล้ว ราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเป็นราคาที่รวมกันของราคาห้องพักที่เจรจาไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองไว้ในนามของคุณผ่านเอ็กซ์พีเดียและค่าตอบแทนที่เอ็กซ์พีเดียเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของตน คุณอนุญาตให้เอ็กซ์พีเดียทำการจองสำหรับราคาในการจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกอัตราภาษีโดยประเมิน ภาษี (หากมี) และค่าบริการ คุณตกลงว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณจะมีการเรียกเก็บโดย Travel Partner Exchange, S.L., Travelscape, LLC หรือสมาชิกอื่นของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียซึ่งดำเนินธุรกิจในฐานะเอ็กซ์พีเดียสำหรับราคาในการจองทั้งหมด เมื่อมีการส่งคำขอการจองของคุณที่คุณให้อำนาจกับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียให้ทำการจองโรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการตกลงเรื่องการชำระเงินกับซัพพลายเออร์โรงแรม

อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าคือการประเมินภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีที่พัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ) ซึ่งบริษัทของเอ็กซ์พีเดียจ่ายให้กับโรงแรมโดยเกี่ยวข้องกับการจองของคุณ โรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบางอย่าง รวมถึงเงินภาษีดังกล่าวจากบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย โรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งจำนวนเงินเหล่านี้ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จำนวนเงินที่แท้จริงที่บริษัทของเอ็กซ์พีเดียจ่ายให้กับโรงแรมโดยเกี่ยวข้องกับภาษีอาจแตกต่างจากอัตราภาษีโดยประเมิน โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี ความสามารถในการเรียกเก็บภาษี และอื่นๆ ที่มีผลใช้บังคับในเวลาที่คุณใช้บริการโรงแรมนั้นจริงๆ ในบางเขตอำนาจศาล อาจกำหนดให้มี VAT, GST หรือภาษีอื่นในทำนองเดียวกันกับราคาการจองหรือค่าตอบแทนที่เอ็กซ์พีเดียเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของตน จำนวนภาษีที่แท้จริงสำหรับบริการของเรา หากมี อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าพักโรงแรม เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมบริการไว้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการจองการเดินทางกับคุณ ค่าบริการที่เอ็กซ์พีเดียเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของตนจะแตกต่างกันไปโดยเป็นไปตามจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม

คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองซึ่งระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม หากคุณไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนระยะเวลาตามนโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับกับโรงแรมที่คุณได้จองไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง (โดยปกติคือ 24 ถึง 72 ชั่วโมง) ก่อนวันที่คุณมาถึง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเท่ากับอัตราค่าที่พักต่อคืน อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่คุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองและวางแผนที่จะเช็คอินในคืนถัดไปของการจอง คุณจะต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับเราไม่ช้าไปกว่าคืนแรกของการจองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยกเลิกการจองของคุณ

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้นกับคุณ ในบางกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงแรมบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกหลังจากที่ทำการจองแล้ว ตามที่ระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์ได้เกิน 8 ห้องสำหรับโรงแรม/วันที่เข้าพักเดียวกัน หากทางเราตรวจสอบพบว่าคุณได้จองห้องพักมากกว่า 8 ห้องรวมกันในการจองแยกกัน เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมี หากท่านได้จ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้ มัดจำของท่านจะถูกริบ หากคุณต้องการจองห้องพัก 9 ห้องขึ้นไป คุณจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นกลุ่มของเอ็กซ์พีเดียทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +1-800-916-3290 หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเป็นกลุ่มทางออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นกลุ่มของเราจะศึกษาคำขอของท่านและติดต่อท่านเพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้

กลับไปด้านบน

จ่ายตอนนี้หรือจ่าย  ที่พัก

สำหรับโรงแรมบางแห่ง คุณอาจมีตัวเลือกว่าจะจ่ายทางออนไลน์ตอนนี้หรือจ่ายที่โรงแรมในภายหลัง หากคุณเลือกตัวเลือก "จ่ายตอนนี้" บริษัทของเอ็กซ์พีเดียจะเรียกเก็บเงินในจำนวนที่แสดงอยู่ในบัตรเครดิตของคุณโดยทันที หากคุณเลือกตัวเลือก "จ่าย ณ ที่พัก" โรงแรมจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณในสกุลเงินท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพัก อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเวลาที่ทำการจองและเวลาเข้าพัก ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณยังอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน คูปองของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียจะสามารถใช้ได้กับการจองแบบ "จ่ายตอนนี้" เท่านั้น

กลับไปด้านบน

เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

ในการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระ เรามีสิทธิที่จะปัดเศษจำนวนเงินขึ้น (เช่น 1 เซนต์ 2 เยน 3 รูปี) สำหรับแต่ละรายการเพื่อเผื่อไว้สำหรับผลต่างตามวิธีที่เราและซัพพลายเออร์ของเราจัดการกับการแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินที่ปัดขึ้นจะไม่เกินกว่า 6 เซนต์สิงคโปร์

หากมีเครื่องมือแปลงสกุลเงินบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยโดยทั่วไปและควรใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีการยืนยันความถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป สกุลเงินที่แสดงไว้ไม่ได้มีการปรับข้อมูลทุกวัน โปรดตรวจสอบวันที่ในคุณสมบัติของเครื่องมือแปลงสกุลเงินเพื่อดูวันที่มีการปรับสกุลเงินครั้งล่าสุด ข้อมูลที่แอพพลิเคชันนี้ให้ไว้จะเป็นข้อมูลที่เชื่อว่ามีความถูกต้อง แต่บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ของเราไม่ได้รับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้องดังกล่าว เมื่อมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทางการเงิน เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อยืนยันความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลของคุณ และเราขอห้ามคุณโดยชัดแจ้งมิให้ขายต่อ แจกจ่ายต่อ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

กลับไปด้านบน

การชำระเงินและค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่การชำระเงินของคุณได้ทำในเวลาที่มีการจอง บริษัทที่รับการชำระเงินดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากบัตรการชำระเงินของคุณจะเป็น (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1 Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Spain, Travelscape LLC, 10190 Covington Cross Drive, #300, Las Vegas, Nevada 89144-7044 USA หรือสมาชิกอื่นของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียที่ดำเนินธุรกิจในฐานะเอ็กซ์พีเดียและรับการชำระเงินดังกล่าวในนามของผู้ให้บริการการเดินทาง หรือ (2) ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง การชำระเงินสำหรับการจองรถเช่าจะชำระโดยตรงต่อผู้ให้บริการการเดินทาง ไม่ใช่บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย

ธนาคารและบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหลายแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับเจ้าของบัญชีในกรณีที่บริษัทผู้ออกบัตรและร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์ของบัตร (เช่น Visa, MasterCard, American Express)) ตั้งอยู่คนละประเทศกัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ จะกำหนดโดยธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ประมวลผลการทำธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น ผู้ออกบัตรอาจใช้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าบริการที่เรียกเก็บจากบัญชีของเจ้าของบัตร ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่ระบุอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ทำบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

กลับไปด้านบน

เงื่อนไขสำหรับการใช้คูปองส่วนลด

รหัสส่วนลด ("คูปอง") อาจใช้กับการจองโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้า ไม่รวมถึงการจองห้องพักในโรงแรมที่ไม่ร่วมรายการซึ่งจะมีรายการพร้อมกับคูปองเฉพาะแต่ละรายการ ทั้งนี้ โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้  เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองโดยเฉพาะ:

 1. คูปองนี้ถือเป็นคูปองส่วนตัวของคุณ และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนและหมดอายุเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว กรณีที่คูปองใช้สำหรับการจองโรงแรมเท่านั้น: คูปองนี้สามารถใช้กับการจองเฉพาะโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้า (ไม่ใช่การจองโรงแรมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เที่ยวบิน + โรงแรมหรือเที่ยวบิน + โรงแรม + รถ) ทางออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์นี้ คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งชำระเงินที่จุดหมายปลายทางได้ 
 2. กรณีที่คูปองใช้สำหรับการจองแบบแพ็คเกจเท่านั้น: คูปองนี้สามารถใช้กับการจองแบบแพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรมที่ทำทางออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์นี้ คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองแพ็คเกจแบบอื่นได้ (เช่น แพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรม + รถ หรือแพ็คเกจที่เสนอโดยบุคคลภายนอก) และการจองเฉพาะโรงแรมอย่างเดียว หรือการจองเฉพาะเที่ยวบินอย่างเดียว คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งชำระเงินที่จุดหมายปลายทางได้
 3. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองโดยเฉพาะ คูปองนี้ ไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองโรงแรมซึ่งไม่ใช่โรงแรมที่เข้าร่วม “โรงแรมที่เข้าร่วม” หมายถึงโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งมีคำว่า “ราคาเอ็กซ์พีเดีย” กำกับไว้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการยกเว้นที่ [https://www.expedia.co.th/p/corporate/coupon-exclude-hotels] (”รายการยกเว้น”) และโรงแรมซึ่งได้รับการชำระเงินในเวลาที่มีการจองกับเอ็กซ์พีเดีย รายการยกเว้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นระยะ ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. หากคุณมียอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในคูปอง คูปองนี้จะให้ส่วนลด จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องก่อนการบวกภาษี อัตราภาษีที่ประเมิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปแลกใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 6. คูปองนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะในระยะเวลาการแลกใช้ และสำหรับการเดินทางในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง เมื่อทำการจองบนเว็บไซต์ เท่านั้น และไม่ใช่บนไซต์อื่นของเอ็กซ์พีเดีย
 7. ข้อตกลงและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้อย่างสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 8. คูปองหนึ่งใบสามารถใช้ได้ต่อการทำรายการหนึ่งรายการเท่านั้น ในการจองห้องพักหลายห้อง คูปองจะมีผลใช้เฉพาะกับห้องที่มีราคาต่ำสุดในการทำรายการ
 9. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้หรือนำไปร่วมกับคูปอง โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ได้
 10. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองใดๆ ที่ทำก่อนหน้านี้ได้ คูปองนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถขอคืนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งจะไม่มีมูลค่าคงเหลือและไม่มีการออกเครดิตให้ หากราคาที่ซื้อมีจำนวนน้อยกว่าส่วนลดที่ออกให้  คูปองนี้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แม้แต่ในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
 11. คูปองนี้ จะตกเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายได้ห้ามไว้ และ จะสามารถนำไปใช้ได้โดย ผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 12. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์พีเดียหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่ค้าของโปรแกรมพันธมิตรตัวแทนท่องเที่ยว
 13. ห้ามใช้คูปองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง โดยจะส่งผลให้คูปองถือเป็นโมฆะและอาจถือเป็นการฉ้อโกง
 14. คูปองนี้ไม่สามารถโอนหรือขายต่อได้ คูปองที่ได้มาโดยช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ปลอมแปลง ทำให้เสียหาย ใช้โดยมิชอบ หรือทำลายโดยวิธีการใดๆ จะถือว่าเป็นโมฆะ
 15. หากเอ็กซ์พีเดียทราบ หรือมีเหตุให้ควรสงสัย (ตามความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเอ็กซ์พีเดีย) ว่าลูกค้า: (ก) ฝ่าฝืนเงื่อนไขของคูปองเหล่านี้ (ข) ได้รับคูปองนี้จากช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต (ค) ใช้คูปองซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อที่พักที่จองไว้ (ง) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ หรือ (จ) กระทำการใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง เอ็กซ์พีเดียอาจใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิกการจองทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้คูปองโดยไม่ต้องให้เหตุผลในการยกเลิก เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่ยกเลิก ซึ่งรวมถึงการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 16. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คูปองนี้สามารถใช้ได้โดยลูกค้าที่ทำการจองโดยตรงบนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่สามารถใช้ผ่านหรือโดยตัวแทนการท่องเที่ยวหรือคนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกได้
 17. เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้คูปองหรือเพิกถอนคูปองเมื่อใดก็ได้ การตัดสินใจของเอ็กซ์พีเดียในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้จะถือเป็นที่สิ้นสุด ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองนี้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการรับรองของบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 18. คูปองนี้จะเสนอให้โดย BEX Travel Asia Pte. Ltd. (เลขทะเบียนบริษัท 201113337M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981

EXPEDIA REWARDS

โปรแกรม Expedia Rewards เป็นโปรแกรมที่นำเสนอให้กับลูกค้าของเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของ Expedia, Inc. แต่เพียงผู้เดียว และเปิดให้เฉพาะกับบุคคลที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในจังหวัด/ถิ่นที่อยู่อาศัยของตน มีอีเมลที่ถูกต้อง และได้ลงทะเบียนร่วมในโปรแกรม Expedia Rewards เท่านั้น   โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Expedia Rewards

การจ่ายด้วยคะแนน

เอ็กซ์พีเดียอนุญาตให้มีการแลกคะแนนจากโปรแกรมพิเศษสำหรับสมาชิกที่เลือกไว้ (“โปรแกรมคะแนน”) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบางอย่างบนเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้หรือลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ เพื่อให้มีสิทธิที่จะใช้คะแนน คุณจะต้องมีบัญชีออนไลน์กับเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องมีบัญชีที่มีสิทธิกับผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนซึ่งยังใช้งานอยู่และอยู่ในสถานะที่ดี และการซื้อของคุณจะต้องมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าการทำธุรกรรมขั้นต่ำสำหรับการใช้คะแนนของคุณ (หากมี)

การเชื่อมโยงบัญชีของคุณ: สำหรับโปรแกรมคะแนนที่ไม่ใช่โปรแกรม Expedia Rewards (บัญชีโปรแกรม Expedia Rewards ของคุณจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีออนไลน์ที่คุณมีกับเว็บไซต์นี้) บัญชีโปรแกรมคะแนนของคุณ (“บัญชี”) จะเชื่อมโยงกับบัญชีออนไลน์ของคุณในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ หรือยุติความสามารถของคุณที่จะใช้คะแนนบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในระหว่างและหลังจากการลงทะเบียน ผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนอาจให้เอ็กซ์พีเดียได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงยอดคะแนนคงเหลือของคุณ

การแลกคะแนน: การแลกคะแนนของคุณบนเว็บไซต์นี้จะไม่มีค่าธรรมเนียม คะแนนจะสามารถนำไปแลกได้เฉพาะสำหรับการซื้อที่มีสิทธิในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเท่านั้นซึ่งเอ็กซ์พีเดียจะพิจารณาตามดุลพินิจของตน ผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนของคุณจะหักคะแนนจากยอดบัญชีของคุณในจำนวนคะแนนซึ่งคุณเลือกที่จะใช้สำหรับการซื้อที่มีสิทธิของคุณ คุณจะไม่สามารถนำคะแนนจากผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนรายหนึ่งไปรวมกับคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกอื่นใดจากผู้จัดรายอื่นเพื่อดำเนินธุรกรรมรายการเดียวได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคะแนนไม่พอที่จะทำการซื้อที่มีสิทธิ คุณก็สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสิทธิซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณในการดำเนินธุรกรรมได้ บัตรที่มีสิทธิสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าวอาจถูกจำกัดอยู่ที่บัตรซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคะแนนที่ใช้ในการทำธุรกรรม เอ็กซ์พีเดียอาจอนุญาตให้คุณใช้คะแนนร่วมกับกับคูปองที่มีสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม: การซื้อที่ทำด้วยคะแนนจะอยู่ภายใต้อัตราการแปลงคะแนนเป็นเงินดอลลาร์ตามที่ผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนได้กำหนดไว้ ผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการแปลงคะแนนเป็นเงินดอลลาร์เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนบางรายอาจกำหนดจำนวนคะแนนขั้นต่ำที่อาจนำไปแลกได้ในการทำธุรกรรมใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลใช้บังคับและได้ระบุไว้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดให้มีโปรแกรมคะแนนนั้นๆ

กลับไปด้านบน

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศ และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณให้พร้อม เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (เดินทางผ่าน ธุรกิจ ท่องเที่ยว และประเภทอื่นๆ) และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าประเทศอื่นใด บริษัทของเอ็กซ์พีเดียไม่ได้มีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทาง เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อห้าม การแจ้งเตือน ประกาศ และข้อแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะจองการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่า: คุณต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลในเรื่องนี้ ข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และคุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง เราจะไม่มีความรับผิดใดๆ หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าประเทศเนื่องจากข้อผิดพลาดของคุณในการถือหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสายการบิน หน่วยงาน หรือประเทศใดๆ รวมถึงประเทศที่คุณอาจเพียงแต่เดินทางผ่าน ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักทั้งหมดที่เครื่องบินลงจอดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากเครื่องบินหรือสนามบินเลยก็ตาม

สุขภาพ: การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนล่าสุดก่อนที่คุณจะออกเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ รับยาที่แนะนำทั้งหมด และทำตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ

โดยการเสนอการจองสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในจุดหมายปลายทางต่างประเทศใดๆ เอ็กซ์พีเดียไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนะนำหรือไม่มีความเสี่ยง และเอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดในค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

กลับไปด้านบน

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด รวมถึงข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากข้อผิดพลาดใดๆ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและคำอธิบายของโรงแรม การเดินทางโดยเครื่องบิน การล่องเรือ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่นๆนอกจากนี้ เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองซึ่งเกิดขึ้นโดยมีราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ หากทำได้ เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการจองของคุณไว้โดยใช้ราคาที่ถูกต้อง หรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ เอ็กซ์พีเดียไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้บริการการท่องเที่ยวแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่าแม้ว่าหลังจากที่คุณจะได้รับการยืนยันการจองแล้วก็ตาม

การให้คะแนนโรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และบริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียก็ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการให้คะแนน บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับประกันถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการมีหรือการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการสนับสนุนหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยบริษัทของเอ็กซ์พีเดียหรือหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดจะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวได้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การปฏิบัติตามคำอธิบายใดๆ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด รวมถึงเรื่องที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

สายการบิน โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้คือผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียหรือหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียจะไม่ต้องรับผิดจากการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าว หรือจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากกรณีเหล่านี้ บริษัทของเอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากบริการใดๆ ในการทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พัก โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกินจำนวนที่มี การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบุคคลดังกล่าว และบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการดำเนินการของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณอาศัยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะมีที่มาจากทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และแม้ว่าบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้นก็ตาม หากบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวถูกตัดสินให้ต้องรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเหตุที่เกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินกว่า (ก) ค่าบริการที่คุณได้จ่ายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) สามพันห้าร้อยบาทไทย (THB3,500.00) ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปและมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาแบบจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดสินว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยาก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว

กลับไปด้านบน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นจากการเรียกร้องสิทธิ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามสมควร ซึ่งหยิบยกขึ้นโดย

 1. คุณหรือในนามของคุณที่เกินกว่าความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 2. โดยบุคคลภายนอกโดยเป็นผลมาจาก:
 1. การที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้
 2. การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ
 3. การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

กลับไปด้านบน

รีวิว ความคิดเห็น ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมา

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ  โปรดทราบว่าการส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงรีวิวโรงแรม ภาพถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ส่ง) ก็เท่ากับว่าคุณให้บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียได้รับสิทธิที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา สามารถถ่ายโอนได้ สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้ช่วงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์เพื่อ (ก) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวและแสดงต่อสาธารณะและใช้งานเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นหลังจากนี้ และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทของเอ็กซ์พีเดียอาจเลือกที่จะบอกที่มาของความเห็นหรือรีวิวของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวโรงแรมที่คุณส่ง) ตามดุลพินิจของเรา และเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวอาจนำไปใช้ร่วมกับพันธมิตรของเราที่เป็นซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิกับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของคุณหรือของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียในเนื้อหาที่ส่งโดยการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสละ "ธรรมสิทธิ" ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิในการได้รับการบ่งชี้ของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่ง และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านการที่เรา หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย หรือหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตใดๆ ของเราเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลงแก้ไข ลบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่ง เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดในเนื้อหาที่ส่งใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้โพสต์หรือส่ง เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์ความเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าความเห็นใดจะได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ให้เรา   

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาที่คุณส่งมาแต่เพียงผู้เดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทวิจารณ์ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้) คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งข้อความจากหรือไปยังเว็บไซต์นี้ หากเป็น (i) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร หรือข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อเสียงและ/หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (ii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ทางการค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอเงินทุน การโฆษณา หรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ) (iii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฝ่าฝืนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก และ (iv) ข้อความใดๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยพิจารณาจากผลประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจากค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเอ็กซ์พีเดียอาจใช้สิทธิของตน (เช่น ใช้ เผยแพร่ ลบ) ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งโดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับโรงแรมเดียวกัน เฉพาะรายการล่าสุดที่คุณส่งเท่านั้นที่จะเข้าข่ายการนำไปใช้  

ในบางครั้ง เอ็กซ์พีเดียอาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิว (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ) เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  

ภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งมาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายของเราซึ่งมีให้อ่านได้ที่: https://www.expedia.co.th/p/info-other/community-guidelines.htm คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียจากการสูญเสีย การเรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้อง และกระบวนการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการส่งภาพถ่ายของเรา  

เอ็กซ์พีเดียไม่ได้เรียกร้องสิทธิในความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้องหรือการลงนามรับรองภาพถ่ายใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ส่งมาผ่านเว็บไซต์ของเรา  

นโยบายของเอ็กซ์พีเดียเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่กล่าวว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่ง ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นเจ้าของจะสามารถดูได้ในหัวข้อ "การยกเลิกบัญชี" "หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ" และ "หนังสือคัดค้าน" ด้านล่าง

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เอ็กซ์พีเดีย ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น  เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว  นอกจากนี้ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) จะปราศจากรายการอย่างเช่นไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ข้อบกพร่อง และรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย การที่เราสร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้น มิได้แสดงนัยถึงการสนับสนุนเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว

กลับไปด้านบน

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บริษัทของเอ็กซ์พีเดียจัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") หรือผ่านร้านค้าแอพพลิเคชันมือถือของคุณ รวมถึงแอพพลิเคชันมือถือของเอ็กซ์พีเดีย ("แอพพลิเคชันมือถือ" คืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียและ/หรือซัพพลายเออร์นั้นๆ ของเรา) การใช้งานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้งาน หากมี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงการใช้งาน")  คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟแวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงการใช้งานได้ เว้นแต่คุณจะยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานเสียก่อน  สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เราให้คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการเฉพาะตัว ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชันมือถือ เพื่อเข้าดูและใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่จัดไว้ให้ภายในแอพพลิเคชันมือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและความพร้อมในการจัดหาบริการด้านการเดินทาง) โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเป็นของบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ของเราและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้น การทำสำเนาหรือการทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปนั้น เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด  ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานเท่านั้น

อุปกรณ์มือถือของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชันมือถือทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บกับคุณจากการที่แอพพลิเคชันมือถือมีการส่งและรับข้อมูล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน (Data Roaming)) ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แอพพลิเคชันมือถือจะโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ รวมถึงวิธีที่คุณใช้แอพพลิเคชันมือถือ เนื้อหาใดที่คุณเข้าถึง และข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคซึ่งแอพพลิเคชันอาจพบเจอในขณะที่กำลังมีการใช้แอพพลิเคชัน โดยการใช้แอพพลิเคชันมือถือ เท่ากับคุณยอมรับ ตกลง และยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

กลับไปด้านบน

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ ©2020 Expedia, Inc. (บริษัทในเครือ Expedia Group)  สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Expedia และ Airplane เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Expedia, Inc. ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ โลโก้ รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายนั้นๆ เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากไซต์ที่เอ็กซ์พีเดียดำเนินการ

หากคุณทราบถึงการละเมิดแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่  trademarks@expedia.com(เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น)

การยกเลิกบัญชี

เอ็กซ์พีเดียได้บังคับใช้นโยบายที่จะบอกเลิกสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่ถือว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในพฤติการณ์ที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว เอ็กซ์พีเดียยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะได้มีการละเมิดเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกเป็นผู้ละเมิดซ้ำซาก โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเราในการตรวจสอบยืนยันว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดซ้ำซากในเวลาที่คุณกรอกหนังสือบอกกล่าว

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราจัดไว้ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบ (ทางอีเมลที่  trademarks@expedia.com) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณหากคำร้องเรียนนั้นไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 1. การระบุอย่างชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
 2. การระบุอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบนเว็บไซต์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางออนไลน์ของเนื้อหานั้น เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดหรือการระบุลักษณะที่มีการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ ตามที่ได้กล่าวหาเรา
 3. ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 4. หากคุณกำลังดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวรายนั้น
 5. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
 6. ข้อความที่ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสำหรับลิขสิทธิ์ในงานที่ระบุข้างต้น
 7. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และเป็นการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยละเมิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 8. ข้อความที่ระบุว่าคุณต้องการให้เราเอาเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิออกหรือปิดการเข้าใช้งานเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว
 9. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 10. ข้อความที่ระบุว่าคุณยื่นเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลในประเทศสิงคโปร์เพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาที่มีการแจ้งให้ทราบ
 11. ลายมือชื่อของคุณ

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ควรส่งถึงเราตามที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

BEX Travel Asia Pte. Ltd. 
38 Beach Road 
#09-12, South Beach Tower 
Singapore 189787  

อีเมล:  trademarks@expedia.com (เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น) 
เรียน: หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

หนังสือคัดค้าน

หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกถอดออก เราจะดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม และส่งสำเนาการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการให้แก่คุณ ในการตอบสนอง คุณอาจยื่นหนังสือคัดค้านทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ปกติที่ระบุรายการที่แสดงไว้ทางด้านล่าง คุณอาจต้องการหาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในหนังสือคัดค้านของคุณ

 1. การระบุเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน และตำแหน่งที่ตั้งที่เนื้อหานั้นปรากฎบนเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้
 2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
 4. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกเอาออก หรือการเข้าใช้งานเนื้อหานั้นถูกปิดใช้งาน เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าเนื้อหานั้นไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
 5. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 6. ข้อความที่ระบุว่าคุณยื่นเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลในประเทศสิงคโปร์เพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือถูกปิดใช้งาน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาของหนังสือคัดค้าน
 7. ลายมือชื่อของคุณ

ส่งข้อความที่เขียนขึ้นไปยังที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

BEX Travel Asia Pte. Ltd. 
38 Beach Road 
#09-12, South Beach Tower 
Singapore 189787

อีเมล:  trademarks@expedia.com (เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น) 
เรียน: หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

กลับไปด้านบน

ข้อความแสดงสิทธิบัตร

สิทธิบัตรหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่เป็นของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียอาจมีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้และกับคุณลักษณะและบริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้จะดำเนินการภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของสิทธิบัตรหนึ่งหรือหลายฉบับ สิทธิบัตรอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

กลับไปด้านบน

MAP TERMS

การที่คุณใช้แผนที่ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ Google และเงื่อนไขการใช้งานของ Microsoft รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Google และ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx 
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html 
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html 
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html 
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

ลิขสิทธิ์ในข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ OpenStreetMap ที่ใช้ในการทำแผนที่จะเป็นของผู้สนับสนุน OpenStreetMap และมีอยู่ภายใต้ Open Database License (ODbL)

 

ทั่วไป

ข้อตกลงการใช้งานจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ คุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในสิงคโปร์ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้จะไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดทุกข้อในข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงย่อหน้านี้ ไม่มีผลบังคับใช้

คุณตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงานเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียโดยเป็นผลมาจากข้อตกลงการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้

การที่เราปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีอะไรในข้อตกลงการใช้งานที่จะจำกัดสิทธิของเราในการปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ หรือคำขอหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่ให้ไว้กับเราหรือรวบรวมโดยเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณตกลงว่าคุณจะยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ภายในสอง (2) ปีนับจากวันที่การเรียกร้องสิทธิหรือการฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นหรืองอกเงยขึ้น มิฉะนั้นแล้วการเรียกร้องสิทธิหรือการฟ้องดังกล่าวจะถูกละทิ้งโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานไม่มีผล ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องไม่ว่าในทางใด การที่เราไม่ได้บังคับใช้หรือล่าช้าในการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานไม่ว่าเมื่อใดก็ตามจะไม่ได้เป็นการสละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงการใช้งานในอนาคต

ข้อตกลงการใช้งาน (และข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายอื่นใดที่กล่าวถึงในที่นี้) จะก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเอ็กซ์พีเดียเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการของเรา และการติดต่อธุรกิจและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา และจะมีผลบังคับใช้เหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา ข้อตกลงการใช้งานในรูปแบบที่เป็นฉบับพิมพ์และหนังสือแจ้งใดๆ ก็ตามที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาใช้ได้ในกระบวนการทางศาลหรือการบริหารราชการอื่นๆ โดยนำมาใช้ในขอบเขตที่เท่ากันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและคงไว้ในรูปของฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ตอนแรก

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ตั้งใจให้แสดงถึงตัวบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง

คุณไม่สามารถโอน ถ่ายโอน หรือมอบหมายสิทธิ หน้าที่ หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ นอกเหนือจากลูกค้าและเอ็กซ์พีเดียแล้ว ไม่มีบุคคลอื่นใดอีกที่มีสิทธิใดๆ ภายใต้มาตรา 53B ของกฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) [Contracts (Rights of Third Parties) Act] ของประเทศสิงคโปร์ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียจะมีสิทธิในการบังคับใช้ข้อปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

ข้อตกลงการใช้งานนี้ร่างขึ้นและได้รับการตีความเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลข้อตกลงการใช้งานมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลขัดกัน ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

กลับไปด้านบน

ผู้ให้บริการเว็บไซต์

BEX Travel Asia Pte. Ltd. (เลขทะเบียนบริษัท: 201113337M) 
38 Beach Road, #09-12 South Beach Tower, Singapore 189787

สิงคโปร์: ใบอนุญาตตัวแทนท่องเที่ยวเลขที่ 02420

 

ฝ่ายบริการลูกค้า

หากต้องการทราบคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามของคุณหรือวิธีในการติดต่อเรา โปรดเข้าไปที่ ศูนย์บริการลูกค้า ของเรา

 

©2020 Expedia, Inc. (บริษัทในเครือ Expedia Group)  สงวนลิขสิทธิ์