ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด กันยายน 2021 


ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับ BEX Travel Asia Pte. Ltd.

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") ดำเนินการโดย BEX Travel Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดสัญชาติสิงคโปร์ การอ้างถึงคำว่าเว็บไซต์ จะรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านทางเดสก์ท็อป แล็ปท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์นี้จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง ระบุความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทำการจองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์การเดินทางเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่น คำว่า "เรา" "ของเรา" และ "เอ็กซ์พีเดีย" หมายถึง BEX Travel Asia Pte. Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เอ็กซ์พีเดีย") คำว่า "บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย" หมายถึงบริษัทเอ็กซ์พีเดีย บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของเอ็กซ์พีเดียทั้งกลุ่ม คำว่า "พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย" หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ในเครือ ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงกัน ซึ่งเอ็กซ์พีเดียจัดให้มีลิงก์ เนื้อหา หรือบริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว คำว่า "คุณ" หมายถึงลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และ/หรือทำการจองผ่านเราบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เว็บไซต์นี้นำเสนอให้แก่คุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งทั้งหมดที่กำหนดไว้ที่ด้านล่างนี้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ("ข้อตกลงการใช้งาน") โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ การทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เท่ากับคุณยอมรับว่าข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว โปรดอย่าใช้งานหรือทำการจองผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เอ็กซ์พีเดียอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงการใช้งานที่ปรับปรุงแล้ว

การใช้เว็บไซต์

คุณรับประกันดังต่อไปนี้ โดยเป็นเงื่อนไขของการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้:
1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
2. คุณมีสิทธิ์อำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
3. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งาน
4. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองโดยชอบด้วยกฎหมายให้กับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับมอบอำนาจอย่างถูกกฎหมายให้ดำเนินการให้เท่านั้น
5. คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงข้อตกลงการใช้งานที่ใช้บังคับการจองที่คุณทำขึ้นในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
6. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นข้อมูลล่าสุด และครบถ้วนสมบูรณ์ และ
7. หากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ อีกทั้งดูแลและรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดก็ตามนอกเหนือจากคุณ
เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงราคาและความพร้อมในการให้บริการของบริการด้านการเดินทาง) ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดให้มีเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือของซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเรา แม้คุณอาจทำสำเนาแผนการเดินทาง (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ของคุณได้ในจำนวนที่จำกัดสำหรับสำรองการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ แต่คุณตกลงว่าจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่:

1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
2. ทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
3. ทำการจองโดยเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือฉ้อโกง หรือการจองใดๆ เพื่อคาดหวังให้เกิดอุปสงค์
4. เข้าถึง ติดตามสอดส่อง หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครเปอร์ วิธีการที่ทำงานอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
5. ฝ่าฝืนข้อจำกัดในส่วนหัวการตัดทิ้งโรบอทบนเว็บไซต์นี้ หรือเพิกเฉยหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
6. ดำเนินการใดๆ ที่ตามดุลยพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระต่อโครงสร้างพื้นฐานของเราโดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
7. การเชื่อมโยงโดยตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงพาธการซื้อสำหรับบริการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ
8. "เฟรม" "มิเรอร์" หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

หากเอ็กซ์พีเดียสงสัยว่าคุณกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน (รวมทั้งโดยไม่จำกัดแค่เพียงกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์ และเอ็กซ์พีเดียพิจารณา (โดยกระทำการอย่างสมเหตุสมผล) เห็นว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของคุณส่อให้เห็นร่องรอยของการฉ้อโกง การใช้ในทางที่ผิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เอ็กซ์พีเดียอาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชีเอ็กซ์พีเดียที่เกี่ยวข้อง หากการจองที่ยกเลิกดังกล่าวเป็นการจองที่ขอคืนเงินไม่ได้ เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่คุณสำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ เราอาจตรวจยืนยัน (กล่าวคือ กันวงเงิน) บัตรเครดิตของคุณ หากคุณกระทำการฉ้อโกงใดๆ เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นใดๆ และคุณอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียทางการเงินต่อเอ็กซ์พีเดีย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและความเสียหาย หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกการจองหรือการอายัดหรือการปิดบัญชี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

กลับไปด้านบน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอ็กซ์พีเดียเชื่อมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดคลิกที่นี่ เพื่อทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา ซึ่งจะกำกับการใช้เว็บไซต์โดยคุณและรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิง เพื่อทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติของเรา: นโยบายความเป็นส่วนตัว

กลับไปด้านบน

กฎและข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามจะใช้บังคับการจองของคุณและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามที่คุณเลือกที่จะติดต่อด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการชำระจำนวนเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะจ่ายเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินและผลิตภัณฑ์การเดินทางผ่านบัตรเครดิตจริงและวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติตามที่แสดงในหน้าชำระเงิน และไม่ผ่านบัตรเครดิตเสมือนหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามที่ซัพพลายเออร์การเดินทางหรือเราอาจห้ามใช้เป็นครั้งคราว เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด

คุณรับทราบว่าซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะรับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสนอ คุณเข้าใจว่าการละเมิดกฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้การจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการในการเดินทาง ถูกริบเงินใดๆ ที่คุณได้ชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราจากผลของการละเมิดดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณซื้อตั๋วเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินที่ออกโดยซัพพลายเออร์ ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ สายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเวลาออกเดินทางตามกำหนดเวลา ก่อนการเดินทาง เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณ หรือความไม่สามารถในการแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยการเดินเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับแผนการเดินทางของคุณ คุณอาจได้รับข้อเสนอเป็นโอกาสในการจองตั๋วเที่ยวเดียวสองใบแทนตั๋วไปกลับใบเดียว ตั๋วเที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกันอาจให้ทางเลือกเที่ยวบินมากกว่า และสามารถใช้ร่วมกับสายการบินเดียวกันหรือสายการบินอื่นได้ ตั๋วเที่ยวเดียวแต่ละใบจะมีกฏ ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากตั๋วไปกลับ หากเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสายการบิน (เช่น การยกเลิกหรือการเปลี่ยนตารางเวลา) ซึ่งทำให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงต่อเที่ยวบินอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำการเปลี่ยนแปลงต่อเที่ยวบินที่ไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีของการไม่ปรากฏตัวหรือการยกเลิก คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมที่รวมในราคาตั๋วที่ซื้อ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน คุณสามารถขอเงินคืนนั้นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่จะส่งคำขอของคุณไปยังสายการบินในนามของคุณ

กลับไปด้านบน

การจองโดยใช้ราคาที่ไม่เผยแพร่

Hotwire, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย อาจเสนอตัวเลือกการจองที่พักลดราคาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ ถ้ามี ที่พักดังกล่าว ซึ่งเรียกว่าที่พักแบบ Expedia Unpublished Rate แตกต่างจากที่พักอื่นๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ในหลายประการที่สำคัญ โดยไม่จะแสดงชื่อและที่อยู่ที่แน่นอนของที่พักจนกว่าหลังจากที่ชำระเงินสำหรับการจองแล้ว การจองทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ขอเงินคืน แลกเปลี่ยน ยกเลิก หรือโอนให้กับฝ่ายอื่นได้ โดยจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับจำนวนเงินที่แสดง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้การจองนั้นก็ตาม ที่พักจะกำหนดประเภทห้องพักตามจำนวนผู้เข้าพักที่แจ้งในเวลาที่จอง การจองทั้งหมดจองไว้สำหรับการเข้าพักในห้องพักปลอดบุหรี่ (ขึ้นอยู่กับความว่าง) การกำหนดห้องของที่พักจะถูกกำหนดในเวลาเช็คอินและไม่สามารถอัพเกรดได้ สามารถจองห้องพักได้ครั้งละไม่เกิน 6 ห้องสำหรับห้องพักแบบ Expedia Unpublished Rate ห้องพักแบบ Expedia Unpublished Rate ทั้งหมดจะต้องจองในชื่อเดียวกัน และผู้เข้าพักที่มีชื่อดังกล่าวจะต้องปรากฏตัวในเวลาที่เช็คอิน ที่พักแบบ Expedia Unpublished Rate ไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมแลกรางวัลหรือคลับ เมื่อเช็คอิน ผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัวและบัตรเครดิตที่มีชื่อของตนที่ยังมีผลใช้ (จำนวนเงินของบัตรที่ใช้ได้ที่กำหนดจะแตกต่างกันแล้วแต่ที่พัก) ทั้งนี้ ไม่รับบัตรเดบิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าชดเชยภาษี ค่าธรรมเนียมบริการ และภาษีเกี่ยวกับบริการของเรา หากใช้บังคับได้ โปรดดู "การจองที่พักแบบชำระเงินล่วงหน้า"

กลับไปด้านบน

ค่าโดยสารและราคา

ค่าตั๋วเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกตั๋วแล้วเท่านั้น สายการบินและซัพพลายเออร์การเดินทางอื่นๆ อาจเปลี่ยนราคาของตนโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางสายการบินที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร ) ซึ่งเราจะแสดงราคาโดยประมาณในสกุลเงินตามค่าเริ่มต้นของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการที่เลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงที่เรียกเก็บโดยสายการบินราคาประหยัดอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันที่ใช้โดยผู้ออกบัตรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ใบแจ้งของคุณอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของคุณเพื่อดำเนินการธุรกรรม เอ็กซ์พีเดียไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้ และจะไม่รับผิดสำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกัน

ในกรณีที่คุณจองที่พัก (ยกเว้นที่พักแบบชำระเงินล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้) คุณรับทราบและตกลงว่าคุณต้องชำระค่าบริการ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการจองของคุณให้แก่ผู้ให้บริการที่พักในเวลาที่ร้องขอโดยผู้ให้บริการที่พัก (ตามปกติเมื่อเวลาเช็คอินหรือเช็คเอาท์จากที่พัก)

เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใดๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไข อย่างไรก็ตาม

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งคุณพึงชำระ (หากมี) ราคาสำหรับการจัดเตรียมใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่ใช้ในวันที่คุณขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจไม่เท่ากับราคาในเวลาที่คุณจองผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลับไปด้านบน

การจองที่พักแบบจ่ายตอนนี้ (ชำระเงินล่วงหน้า) 

คุณรับทราบว่าบริษัทในเครือ Expedia Group เจรจาต่อรองราคาห้องพักบางประเภทกับซัพพลายเออร์ที่พักเป็นการล่วงหน้า คุณอนุญาตให้บริษัทในเครือ Expedia Group อำนวยความสะดวกให้กับการจองของคุณสำหรับราคาการในการจองทั้งหมด คุณตกลงว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือ Expedia Group สำหรับราคาการจองทั้งหมด เมื่อส่งคำขอการจอง เท่ากับคุณมอบอำนาจให้บริษัทในเครือ Expedia Group รวมทั้ง Travelscape, LLC. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองที่พักในนามของคุณ รวมทั้งการจัดเตรียมการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ที่พัก 

คุณรับทราบว่าบริษัทในเครือ Expedia Group ไม่เรียกเก็บภาษีเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง  ค่าชดเชยภาษีในธุรกรรมที่พักแบบชำระเงินล่วงหน้าคือเงินชดเชยภาษีที่ประเมิน (เช่น ภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีการเข้าพัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีบริการ ฯลฯที่บริษัทในเครือ Expedia Group จ่ายให้แก่ซัพพลายเออร์ที่พัก ซัพพลายเออร์ที่พักเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งจำนวนเงินเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจในการเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ Expedia Group ของเราไม่ได้ดำเนินการในลักษณะผู้ขายร่วมกับซัพพลายเออร์ซึ่งเราทำการจองการจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้าของเราด้วยกัน การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ จำนวนเงินจริงที่บริษัทในเครือ Expedia Group จ่ายให้แก่ซัพพลายเออร์ที่พักอาจแตกต่างจากค่าชดเชยภาษี โดยขึ้นอยู่กับอัตรา ความสามารถในการเรียกเก็บภาษี ฯลฯ ที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้ที่พักนั้นจริงๆ ค่าบริการที่บริษัทในเครือ Expedia Group เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินและประเภทการจองที่พัก 

ในกรณีที่คุณไม่ปรากฏตัวในคืนแรกของการจองและวางแผนที่จะเช็คอินในคืนต่อมาของการจอง คุณต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับเราไม่เกินคืนแรกของการจอง เพื่อป้องกันไม่ให้ยกเลิกการจองของคุณ 

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้นกับคุณ ในกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่พักบางแห่งไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลังจากที่จองที่พักแล้ว ตามที่ระบุในกฎและข้อจำกัดสำหรับการจองที่พัก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองที่พักแบบชำระเงินล่วงหน้าของคุณ 

คุณไม่อาจจองห้องพักได้มากกว่า ห้องทางออนไลน์สำหรับที่พัก/วันที่เข้าพักเดียวกัน หากเราพิจารณาเห็นว่าคุณจองห้องพักรวมกันมากกว่า ห้องโดยแยกเป็นการจองต่างหาก เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณ ถ้ามี หากคุณจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้ เงินมัดจำของคุณจะถูกริบ หากคุณต้องการจองห้องพัก ห้องขึ้นไป คุณต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นหมู่คณะของเอ็กซ์พีเดีย โดยการกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเป็นหมู่คณะทางออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นหมู่คณะของเราจะศึกษาคำขอของคุณ และติดต่อคุณเพื่อดำเนินการจองให้เรียบร้อย คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้

กลับไปด้านบน

การดำเนินการชำระเงิน

ในกรณีที่รับการชำระเงินจากคุณในเวลาทำการจองตามที่อธิบายไว้ที่ด้านล่างนี้ บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียที่รับการชำระเงินและเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินจะเป็นบริษัทที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้หรือบริษัทอื่นในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย (แต่ละบริษัทเรียกว่า "นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย"):

นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย: Travel Partner Exchange S.L.
สถานที่: ประเทศสเปน

นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย: Travelscape, LLC
สถานที่: ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดียรับการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ กฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลธุรกรรมการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นกฎหมายของสถานที่ของนิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย คุณตกลงว่าศาลในสถานที่ดังกล่าวจะมีอำนาจตัดสินคดีในการพิจารณาและตัดสินข้อโต้แย้งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการชำระเงินกับนิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย 

การชำระเงินสำหรับการจองรถเช่าของคุณจะถูกเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ให้บริการเดินทาง ไม่ใช่บริษัทในเครือ Expedia Group 

ข้อมููลการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ 
นโยบายความเป็นส่วนตัวแสดงข้อมูลว่าเราใช้ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลบัญชีของคุณอย่างไร เมื่อคุณเลือกที่จะให้เราจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือข้อมููลการชำระเงินวิธีอื่นๆ สำหรับการใช้งานในอนาคต 
 
 จ่ายตอนนี้หรือจ่าย ณ ที่พัก 

สำหรับที่พักบางแห่ง คุณอาจได้รับตัวเลือกในการจ่ายตอนนี้หรือจ่ายทีหลัง ณ ที่พัก หากคุณเลือกตัวเลือก "จ่ายตอนนี้นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดียจะเรียกเก็บจำนวนเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณทันที ในบางกรณี ซัพพลายเออร์ที่พักบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรชำระเงินหรือชำระเงินมัดจำเป็นเงินสดเมื่อเช็คอิน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักของคุณ เงินมัดจำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดียได้รับสำหรับการจองที่พักของคุณ หากคุณเลือกตัวเลือก "จ่าย ณ ที่พักที่พักจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณในสกุลเงินท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพัก อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างเวลาที่ทำการจองกับเวลาที่เข้าพัก

การตรวจยืนยันและการยกเลิกการชำระเงิน
หากได้รับการชำระเงินจากคุณในเวลาที่ทำการจอง คุณมอบอำนาจให้แก่นิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดียในการ (1) ตรวจยืนยันวิธีการชำระเงินของคุณโดยการขอกันวงเงิน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนเล็กน้อย หรือผ่านวิธีอื่นๆ ในการตรวจยืนยัน และ (2) เรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณในเวลาที่ทำการจอง เมื่อตรวจยืนยันแล้ว

หากการจองหรือบัญชีของคุณส่อให้เห็นร่องรอยของการฉ้อโกง การใช้ในทางที่ผิด การมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกลงโทษโดยภาครัฐ หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ หากเราสรุปว่าการจองหรือบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เราอาจ (1) ยกเลิกการจองการเดินทางหรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับชื่อ อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชีของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียที่เกี่ยวข้องใดๆ และ (2) สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นใดๆ รวมทั้งการกำหนดให้คุณรับผิดสำหรับการสูญเสียเงิน ในกรณีของการยกเลิก ซัพพลายเออร์การเดินทางและ/หรือนิติบุคคลผู้ค้าของกลุ่มเอ็กซ์พีเดียอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกของซัพพลายเออร์การเดินทาง เพื่อคัดค้านการยกเลิกการจอง หรือการระงับ หรือการปิดบัญชี โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

หากไม่มีเครื่องมือแปลงสกุลเงินบนเว็บไซต์ อัตราสกุลเงินที่แสดงจะเป็นไปตามแหล่งต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น และเราและ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของเราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
ธนาคารและบริษัทผู้ออกบัตรบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดนหรือธุรกรรมระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการจองโดยใช้บัตรที่ออกในประเทศที่แตกต่างจากสถานที่ของผู้ค้า บริษัทผู้ออกบัตรของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดนหรือธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทผู้ออกบัตรบางแห่งยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการจองในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ บริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจแปลงจำนวนเงินการจองเป็นสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรของคุณ

วิธีการชำระเงินแบบอื่น
เราร่วมมือกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินแบบอื่นเป็นครั้งคราว รวมทั้งบริษัทเงินทุนสำหรับผู้บริโภค เพื่อเสนอวิธีการชำระเงินแบบอื่นให้แก่คุณที่หน้าชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราให้ตัวเลือกการผ่อนชำระแบบเรียลไทม์เป็นวิธีการชำระเงินแบบอื่น สำหรับการซื้อการจองการเดินทางบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถชำระต่อบริษัทเงินทุนสำหรับผู้บริโภคเป็นรายเดือนในจำนวนคงที่ การอ้างถึงชื่อ เครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่นบนเว็บไซต์ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าว ไม่ได้เป็นการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่น หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการดังกล่าว บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่นใดๆ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้วิธีการชำระเงินของผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อกำหนดและนโยบายของผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นดังกล่าว

กลับไปด้านบน

คูปองส่วนลด

รหัสส่วนลด ("คูปอง") สามารถใช้กับการจองที่พักแบบชำระเงินล่วงหน้าได้ ยกเว้นการจอง ณ ที่พักโดยบรัษัทในกลุ่ม Vrbo หรือ ณ ที่พักที่ไม่ได้ร่วมรายการที่แสดงรายชื่อที่นี่รายชื่อที่พักที่ยกเว้น ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับคูปอง โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่น หรือใช้กับการจองก่อนหน้าใดๆ ได้ คูปองไม่มีมูลค่าเงินสด และจะไม่มีการให้เงินคืนหรือเงินสดอื่นๆ หากแลกคืนคูปองเป็นบางส่วน

คูปองไม่อาจ (ก) นำไปเผยแพร่ โอนสิทธิ์ หรือขายได้โดยคุณ หรือ (ข) ได้มาโดยผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ทำสำเนา ปลอมแปลง หรือดัดแปลงในวิธีใดๆ การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้คูปองเป็นโมฆะ และอาจถือเป็นการฉ้อโกงได้

เอ็กซ์พีเดียอาจยกเลิกการจองทั้งหมดที่ทำขึ้นโดยใช้คูปอง ภายใต้ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์และไม่ต้องแสดงเหตุผล หากภายใต้ความคิดเห็นที่มีเหตุผล คุณได้ (ก) ทำผิดข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปอง (ข) ใช้คูปองที่เป็นโมฆะ (ค) ใช้คูปองเพื่อนำไปขายต่อที่พักใดๆ ที่จองไว้ หรือ (ง) ดำเนินการอื่นๆ โดยฉ้อฉล เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้แก่คุณสำหรับการจองที่ยกเลิก

พนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์โปรแกรมในเครือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือคนกลางที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่สามารถใช้คูปองได้

เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้คูปองหรือเพิกถอนคูปองเมื่อใดก็ได้


EXPEDIA REWARDS

โปรแกรม Expedia Rewards เป็นโปรแกรมที่นำเสนอให้กับคุณภายใต้ดุลยพินิจของ Expedia, Inc. แต่เพียงผู้เดียว และเปิดให้เฉพาะกับบุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในจังหวัด/เขตแดนของถิ่นที่อยู่อาศัยของบุคคลดังกล่าว มีอีเมลที่ใช้งานได้ และลงทะเบียนเข้าร่วมในโปรแกรม Expedia Rewards เท่านั้น โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Expedia Rewards

จ่ายด้วยคะแนน: เอ็กซ์พีเดียอนุญาตให้นำคะแนนจากโปรแกรมสมาชิกที่คัดเลือก (“โปรแกรมคะแนนสะสม”) มาแลกรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ได้ หากคุณใช้หรือลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนได้ คุณต้องมีบัญชีออนไลน์กับเว็บไซต์นี้ คุณต้องมีบัญชีที่มีสิทธิ์กับผู้ให้บริการบริการโปรแกรมคะแนนสะสมที่ยังใช้งานอยู่และอยู่ในสถานะที่ดี และการซื้อของคุณต้องมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าธุรกรรมขั้นต่ำสำหรับการใช้คะแนนของคุณ (ถ้ามี)

การเชื่อมโยงบัญชีของคุณ: สำหรับโปรแกรมคะแนนสะสมที่ไม่ใช่โปรแกรม Expedia Rewards (บัญชีโปรแกรม Expedia Rewards ของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชีออนไลน์ที่คุณมีกับเว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ) บัญชีโปรแกรมคะแนนสะสมของคุณ (“บัญชี”) จะเชื่อมโยงกับบัญชีออนไลน์ของคุณระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการลงทะเบียน ถอนการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ หรือยุติความสามารถของคุณในการใช้คะแนนบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระหว่างการลงทะเบียนและหลังจากนั้น ผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณแก่เอ็กซ์พีเดีย รวมทั้งยอดคะแนนคงเหลือของคุณด้วย

การแลกคะแนน: ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการแลกคะแนนของคุณบนเว็บไซต์นี้ สามารถนำคะแนนไปแลกได้เฉพาะสำหรับการซื้อที่มีสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเท่านั้น ซึ่งเอ็กซ์พีเดียจะพิจารณาตามดุลยพินิจของตน
ผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมของคุณจะหักคะแนนจากยอดบัญชีของคุณด้วยจำนวนคะแนนที่คุณเลือกที่จะใช้กับการซื้อที่มีสิทธิ์ของคุณ คุณไม่อาจใช้คะแนนจากผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมรายหนึ่งร่วมกับคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกอื่นใดจากผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อทำธุรกรรมรายการเดียวได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคะแนนไม่พอที่จะทำการซื้อที่มีสิทธิ์ คุณอาจใช้บัตรเครดิตที่มีสิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณในการดำเนินธุรกรรมได้ บัตรที่มีสิทธิ์สำหรับธุรกรรมดังกล่าวอาจจำกัดเฉพาะบัตรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคะแนนสะสมที่ใช้ในธุรกรรม เอ็กซ์พีเดียอาจอนุญาตให้คุณใช้คะแนนร่วมกับคูปองที่มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน

ข้อตกลงเพิ่มเติม:
การซื้อที่ทำขึ้นด้วยคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับอัตราการแปลงคะแนนเป็นเงินดอลลาร์ตามที่ผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมกำหนด ผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนอัตราการแปลงคะแนนเป็นดอลลาร์ในเวลาใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมบางรายยังอาจกำหนดจำนวนคะแนนขั้นต่ำที่อาจนำไปแลกได้ในธุรกรรมใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลใช้บังคับและมีอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโปรแกรมคะแนนสะสมที่เกี่ยวข้อง

กลับไปด้านบน

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศของต่างประเทศ และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณให้พร้อม เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (เดินทางผ่าน ธุรกิจ ท่องเที่ยว และอื่นๆ) และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าประเทศของต่างประเทศอื่นใด บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางของต่างประเทศ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และข้อแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะจองการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่า: คุณต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าว ข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และคุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง เราจะไม่มีความรับผิดใดๆ หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าประเทศเนื่องจากข้อผิดพลาดของคุณในการถือหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสายการบิน หน่วยงาน หรือประเทศใดๆ รวมถึงประเทศที่คุณอาจเพียงแต่เดินทางผ่าน ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักทั้งหมดที่เครื่องบินลงจอดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากเครื่องบินหรือสนามบินเลยก็ตาม

สุขภาพ: การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นคุณจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทาง คุณมีหน้าที่ในการดำเนินการให้เรียบร้อยว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ รับยาที่แนะนำทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ

การเสนอการจองผลิตภัณฑ์การเดินทางในจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศใดๆ ไม่ได้หมายความว่าเอ็กซ์พีเดียรับรองหรือรับประกันว่าสมควรเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวหรือเดินทางได้โดยไม่มีความเสี่ยง และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเป็นผลจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

กลับไปด้านบน

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาด รวมทั้งข้อผิดพลาดในด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากข้อผิดพลาดใดๆ หรือความคลาดเคลื่อนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและคำอธิบายของที่พัก ผลิตภัณฑ์และบริการในการเดินทางโดยเครื่องบิน เรือ รถยนต์ และอื่นๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงราคา รูปถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป ฯลฯ) นอกจากนี้ เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองที่ทำขึ้นโดยใช้ราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว เราจะเสนอโอกาสให้คุณใช้การจองที่ค้างอยู่นั้นต่อไปในราคาที่ถูกต้อง ถ้ามี มิฉะนั้น เราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่คิดค่าปรับ เอ็กซ์พีเดียไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการในการเดินทางแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้ว่าหลังจากที่คุณจะได้รับการยืนยันการจองแล้วก็ตาม

การให้คะแนนที่พักที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการให้คะแนนนี้ บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับประกันความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการมีหรือการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรองหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียหรือพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดได้รับการจัดหา "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันประเภทใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ความสอดคล้องกับคำอธิบายใดๆ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ รวมทั้งการที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

สายการบิน ซัพพลายเออร์ที่พัก และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียหรือพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียไม่รับผิดต่อการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การกระทำผิดสัญญา หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าว หรือจากการบาดเจ็บส่วนตัว การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากกรณีเหล่านี้ บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียไม่รับผิดสำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย การอ้างสิทธิ์ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากบริการใดก็ตาม เพื่อแก้ไขสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พัก บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกินจำนวนที่มี การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัทดังกล่าว และบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจใดๆ โดยจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวจะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ที่เป็นการลงโทษ ที่มิได้ตั้งใจ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ ก็ตามกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือมีความล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ได้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการที่คุณอาศัยความคิดเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้) ไม่ว่าจะมีที่มาจากทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ หรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดข้างต้น หากบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวถูกตัดสินให้ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกินกว่า (ก) ค่าธรรมเนียมที่คุณได้จ่ายให้แก่บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) สามพันห้าร้อยบาทถ้วน (3,500.00 บาท) ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหมวดนี้จะคงอยู่ต่อไปและมีผลใช้บังคับ แม้ว่าจะพบว่าการแก้ไขเยียวยาที่จำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในส่วนสำคัญก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว

กลับไปด้านบน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทดังกล่าว จากการอ้างสิทธิ์ มูลฟ้อง การเรียกร้อง การฟื้นสภาพ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะใดก็ตาม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควรแก่เหตุผล ซึ่งเกิดขึ้นจาก:

1. คุณหรือในนามของคุณในส่วนที่เกินจากความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
2. โดยบุคคลที่สามโดยเป็นผลของ:
ก. การที่คุณกระทำผิดข้อตกลงการใช้งานนี้และเอกสารที่อ้างอิงในที่นี้
ข. การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ
ค. การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

กลับไปด้านบน

รีวิว ความคิดเห็น ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมา

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ โปรดทราบว่าการส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือโดยวิธีอื่นๆ รวมทั้งรีวิวที่พัก รูปถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่มีอยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ส่งมา) เท่ากับว่าคุณมอบสิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดระยะเวลา ถ่ายโอนสิทธิ์ได้ เพิกถอนสิทธิ์ไม่ได้ และมอบช่วงสิทธิได้ครบถ้วนให้แก่บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย เพื่อ (ก) ใช้ ผลิตซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างผลงานสืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าว และแสดงต่อสาธารณะ และใช้งานในทั่วโลกในสื่อใดๆ ทั้งที่ที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นภายหลัง และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าว คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียอาจเลือกที่จะระบุที่มาของความเห็นหรือรีวิวของคุณ (ตัวอย่างเช่น การแสดงชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวที่พักที่คุณส่งมา) ภายใต้ดุลยพินิจของเรา และเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าวอาจนำไปใช้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ คุณยังมอบสิทธิ์ให้แก่บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียในการดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียในเนื้อหาที่ส่งมาโดยการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสละ “สิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์” ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการบ่งชี้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิ์ในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจดำรงอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่งมา และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านในการที่เรา หรือพาร์ทเนอร์เอ็ก์พีเดีย หรือพาร์ทเนอร์หรือผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งานของเราเผยแพร่ ใช้ ปรับเปลี่ยน ลบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่งมา เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้โพสต์หรือส่ง เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องโพสต์ความคิดเห็นของคุณ เราสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าจะเผยแพร่ความเห็นใดบนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ให้เรา

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของสิ่งที่คุณส่งมาทุกประการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงคำวิจารณ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้) คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาในลักษณะต่อไปนี้ไปยังเว็บไซต์นี้หรือจากเว็บไซต์นี้: (1) ผิดกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ภาพโป๊เปลือย หรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จะละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงและ/หรือความเป็นส่วนตัว หรือจะละเมิดกฎหมายใดๆ (2) สื่อหรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการขอเงิน การโฆษณา หรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ) (3) สื่อหรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ ยักยอก หรือละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ และ (4) สื่อใดๆ ก็ตามที่โต้แย้งได้บนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอันดีของสาธารณชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงของประเทศ ความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ หรือกรณีอื่นใดที่ห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าเอ็กซ์พีเดียอาจใช้สิทธิ์ของตน (เช่น ใช้ เผยแพร่ ลบ) กับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งมาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับที่พักเดียวกัน เนื้อหาที่ส่งมาล่าสุดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์นำไปใช้ได้

เอ็กซ์พีเดียอาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว เพื่อให้เขียนรีวิว (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล ฯลฯ) เนื่องจากรีวิวที่เป็นกลางและตรงไปตรงมามีความสำคัญสำหรับเรา จึงต้องมีสิ่งจูงใจเหล่านี้ให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวที่พักนั้นจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

รูปถ่ายทั้งหมดที่ส่งมาอยู่ภายใต้ แนวทางการส่งรูปถ่ายของเรา คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียสำหรับการสูญเสีย การอ้างสิทธิ์ การฟ้องร้อง และกระบวนพิจารณาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่ยึดปฏิบัติตามแนวทางการส่งรูปถ่ายของเรา

เอ็กซ์พีเดียไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองรูปถ่ายใดๆ ที่ผู้ใช้งานส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา

นโยบายของเอ็กซ์พีเดียเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์โดยบุคคลที่สามที่กล่าวว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของสิ่งที่ส่งมาใดๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่บุคคลที่สามดังกล่าวเป็นเจ้าของอยู่ในหมวด "การบอกเลิกบัญชี" "หนังสือแจ้งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ" และ "หนังสือคัดค้าน" ที่ด้านล่างนี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอ็กซ์พีเดีย ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบุคคลเหล่านั้นหรือการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) จะปราศจากสิ่งต่างๆ เช่นไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส ข้อบกพร่อง และสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะทำลาย การที่เราใส่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้บอกโดยนัยถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้น หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าว

กลับไปด้านบน

ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียจัดไว้ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") หรือผ่านร้านค้าแอพพลิเคชั่นมือถือของคุณ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นมือถือของเอ็กซ์พีเดีย ("แอพพลิเคชั่นมือถือ" คืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของเรา) การใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวของคุณอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานแก่ผู้ใช้งาน ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน") คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟแวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเสียก่อน สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เรามอบสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด เฉพาะตัว ไม่ใช่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ให้แก่คุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้ ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อเข้าดูและใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในแอพพลิเคชั่นมือถือ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงราคาและความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการในการเดินทาง) โดยสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงโค้ด HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย พาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและข้อกำหนดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ การผลิตซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

การทำสำเนาหรือการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นใดเพื่อการผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อเพิ่มเติมเป็นการกระทำต้องห้ามโดยชัดแจ้ง โดยไม่จำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกัน ถ้ามี ตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชั่นมือถือทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บจากคุณอันเกิดจากการที่แอพพลิเคชั่นบนมือถือส่งและรับข้อมูล (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงค่าบริการรับส่งข้อมูลข้ามเขต) ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แอพพลิเคชั่นมือถือจะถ่ายโอนข้อมูลจำนวนน้อยโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนของการทำงานปกติ รวมทั้งลักษณะที่คุณใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ เนื้อหาที่คุณเข้าถึง และข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือปัญหาที่แอพพลิเคชั่นอาจประสบในขณะที่ใช้งาน การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ให้ถือว่าคุณรับทราบ ตกลง และยินยอมต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

กลับไปด้านบน

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2020 Expedia, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Expedia และ Airplane เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Expedia, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ โลโก้ รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากไซต์ที่เอ็กซ์พีเดียดำเนินการ

หากคุณทราบถึงการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่ trademarks@expedia.com (เราจัดการเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ที่อีเมลนี้)

การบอกเลิกบัญชี

เอ็กซ์พีเดียได้รับเอานโยบายที่จะบอกเลิกสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์โดยซ้ำซากมาปฏิบัติ ในพฤติการณ์ที่เหมาะสมและภายใต้ดุลยพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เอ็กซ์พีเดียยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าการละเมิดสิทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ก็ตาม หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกเป็นผู้ละเมิดซ้ำซาก โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอให้เราสามารถตรวจยืนยันว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดซ้ำซาก เมื่อคุณยื่นหนังสือแจ้ง

หนังสือแจ้งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราโฮสต์นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) สามารถส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราทราบ (ทางอีเมลที่ trademarks@expedia.com) โดยรวมข้อมูลต่อไปนี้ โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียนของคุณ หากไม่ได้กรอกข้อร้องเรียนอย่างถูกต้องหรือกรอกไม่สมบูรณ์ การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในหนังสือแจ้งอาจก่อให้เกิดความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ และคุณอาจต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย

1. หลักฐานระบุยืนยันอย่างชัดเจนของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
2. หลักฐานระบุยืนยันอย่างชัดเจนของเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดบนเว็บไซต์ รวมทั้งตำแหน่งทางออนไลน์ของเนื้อหานั้น เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ หรือการระบุวิธีการที่เราถูกกล่าวหาว่าอ้างอิงหรือเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์นั้น
3. ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
4. หากคุณดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว
5. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
6. ข้อความที่ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับลิขสิทธิ์ในงานที่ระบุข้างต้น หรือได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าว
7. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และเป็นการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยละเมิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
8. ข้อความที่ระบุว่าคุณต้องการให้เราเอาเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์นั้นออกหรือปิดการเข้าใช้งานเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว
9. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งนั้นมีความถูกต้องแม่นยำ
10. ข้อความที่ระบุว่าคุณยอมรับอำนาจตัดสินคดีของศาลในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาของหนังสือแจ้ง
11. ลายมือชื่อของคุณ

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ควรส่งถึงเราตามที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้: BEX Travel Asia Pte. Ltd.
38 Beach Road, #09-12, South Beach Tower, Singapore 189787

อีเมล: trademarks@expedia.com (เราจัดการเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ที่อีเมลนี้)

หนังสือคัดค้าน

หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกถอดออก เราจะดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม และส่งสำเนาหนังสือแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการให้แก่คุณ เพื่อเป็นการตอบสนอง คุณสามารถยื่นหนังสือโต้แย้งทางไปรษณีย์ที่กำหนดรายการตามที่ระบุด้านล่างนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในหนังสือแจ้งอาจก่อให้เกิดความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ และคุณอาจต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในหนังสือโต้แย้งของคุณ

1. การระบุเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือปิดใช้งานโดยชี้ชัด และตำแหน่งที่เนื้อหานั้นเคยปรากฎบนเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้
2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ
3. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
4. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกเอาออก หรือการเข้าใช้งานเนื้อหานั้นถูกปิดใช้งาน เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าเนื้อหานั้นไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
5. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือโต้แย้งมีความถูกต้องแม่นยำ
6. ข้อความที่ระบุว่าคุณยอมรับอำนาจตัดสินคดีของศาลในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือถูกปิดใช้งาน และการดำเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาของหนังสือโต้แย้ง
7. ลายมือชื่อของคุณ

ส่งการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่หรืออีเมลต่อไปนี้:

BEX Travel Asia Pte. Ltd.
38 Beach Road, #09-12, South Beach Tower , Singapore 189787

อีเมล: trademarks@expedia.com (เราจัดการเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ที่อีเมลนี้)

กลับไปด้านบน

ข้อความแสดงสิทธิบัตร

สิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไปที่เป็นของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียอาจใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้และคุณสมบัติและบริการที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ทำงานภายใต้สิทธิ์การใช้งานของสิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไป สิทธิบัตรอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

กลับไปด้านบน

ข้อตกลงของแผนที่

การใช้แผนที่ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการใช้งานของ Google ข้อตกลงการใช้งานของ Microsoft นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Google และ Microsoft สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://maps.google.com/help/legalnotices_maps/
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ OpenStreetMap ที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์โดย © ผู้สนับสนุนของ OpenStreetMap และใช้งานได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลเปิด (ODbL)

ทั่วไป

ข้อตกลงการใช้งานอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ คุณยินยอมในที่นี้ต่ออำนาจตัดสินคดีและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในสิงคโปร์ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดทุกข้อของข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงย่อหน้านี้

คุณตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงานเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย โดยเป็นผลมาจากข้อตกลงการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้

การปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของเราอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของเราในการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหรือข้อมูลที่เราจัดไว้ให้หรือรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตเท่าที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงว่าคุณจะยื่นการเรียกร้องสิทธิ์หรือประเด็นฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่การเรียกร้องสิทธิ์หรือการฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นหรืองอกเงยขึ้น มิฉะนั้น การเรียกร้องสิทธิ์หรือการฟ้องดังกล่าวจะถูกสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานไม่มีผลใช้ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ ความมีผลใช้ ความถูกต้องตามกฎหมาย และความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องในทางใดๆ ทั้งสิ้น การที่เราไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานในเวลาใดก็ตาม ไม่ได้ทำให้เราสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงการใช้งานในอนาคต

ข้อตกลงการใช้งาน (และข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้) ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณกับเอ็กซ์พีเดียในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการของเรา และการติดต่อธุรกิจและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา และจะมีผลบังคับใช้เหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา ข้อตกลงการใช้งานและหนังสือแจ้งใดๆ ในฉบับพิมพ์ที่แสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถนำมาใช้ได้ในการพิจารณาคดีของศาลหรือทางปกครองอื่นๆ ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารธุรกิจและบันทึกประวัติอื่นๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เดิมและเก็บรักษาไว้ในฉบับพิมพ์

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อแสดงถึงตัวบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง

คุณไม่สามารถกำหนด โอน หรือมอบหมายสิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกมัดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ นอกเหนือจากลูกค้าและเอ็กซ์พีเดียแล้ว ไม่มีบุคคลอื่นใดอีกที่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้กฎหมายสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) (บทที่ 53B ของประเทศสิงคโปร์) ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียจะมีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อความปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

ข้อตกลงการใช้งานนี้ร่างขึ้นและได้รับการตีความเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลข้อตกลงการใช้งานจัดให้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลขัดกัน ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

กลับไปด้านบน

ผู้ให้บริการเว็บไซต์
BEX Travel Asia Pte. Ltd. (เลขทะเบียนบริษัท: 201113337M)
38 Beach Road, #09-12 South Beach Tower, Singapore 189787

เลขที่ใบอนุญาตการเดินทางของสิงคโปร์ 02420

ฝ่ายบริการลูกค้า
หากต้องการทราบคำตอบโดยด่วนต่อคำถามของคุณหรือวิธีการติดต่อเรา ไปที่  ศูนย์บริการลูกค้าของเรา

 

©2020 Expedia, Inc. บริษัทในเครือ Expedia Group สงวนลิขสิทธิ์

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด รวมถึงข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากข้อผิดพลาดใดๆ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและคำอธิบายของโรงแรม การเดินทางโดยเครื่องบิน การล่องเรือ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่นๆนอกจากนี้ เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองซึ่งเกิดขึ้นโดยมีราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ หากทำได้ เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการจองของคุณไว้โดยใช้ราคาที่ถูกต้อง หรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ เอ็กซ์พีเดียไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้บริการการท่องเที่ยวแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่าแม้ว่าหลังจากที่คุณจะได้รับการยืนยันการจองแล้วก็ตาม

การให้คะแนนโรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และบริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียก็ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการให้คะแนน บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับประกันถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการมีหรือการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการสนับสนุนหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยบริษัทของเอ็กซ์พีเดียหรือหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดจะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวได้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การปฏิบัติตามคำอธิบายใดๆ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด รวมถึงเรื่องที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

สายการบิน โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้คือผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียหรือหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียจะไม่ต้องรับผิดจากการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าว หรือจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากกรณีเหล่านี้ บริษัทของเอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากบริการใดๆ ในการทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พัก โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกินจำนวนที่มี การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบุคคลดังกล่าว และบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการดำเนินการของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณอาศัยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะมีที่มาจากทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และแม้ว่าบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้นก็ตาม หากบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวถูกตัดสินให้ต้องรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเหตุที่เกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินกว่า (ก) ค่าบริการที่คุณได้จ่ายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) สามพันห้าร้อยบาทไทย (THB3,500.00) ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปและมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาแบบจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดสินว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยาก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว

กลับไปด้านบน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นจากการเรียกร้องสิทธิ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามสมควร ซึ่งหยิบยกขึ้นโดย

 1. คุณหรือในนามของคุณที่เกินกว่าความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 2. โดยบุคคลภายนอกโดยเป็นผลมาจาก:
 1. การที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้
 2. การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ
 3. การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

กลับไปด้านบน

รีวิว ความคิดเห็น ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมา

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ  โปรดทราบว่าการส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงรีวิวโรงแรม ภาพถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ส่ง) ก็เท่ากับว่าคุณให้บริษัทของเอ็กซ์พีเดียและหุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดียได้รับสิทธิที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา สามารถถ่ายโอนได้ สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้ช่วงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์เพื่อ (ก) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวและแสดงต่อสาธารณะและใช้งานเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นหลังจากนี้ และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทของเอ็กซ์พีเดียอาจเลือกที่จะบอกที่มาของความเห็นหรือรีวิวของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวโรงแรมที่คุณส่ง) ตามดุลพินิจของเรา และเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวอาจนำไปใช้ร่วมกับพันธมิตรของเราที่เป็นซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิกับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของคุณหรือของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียในเนื้อหาที่ส่งโดยการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสละ "ธรรมสิทธิ" ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิในการได้รับการบ่งชี้ของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่ง และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านการที่เรา หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย หรือหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตใดๆ ของเราเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลงแก้ไข ลบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่ง เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดในเนื้อหาที่ส่งใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้โพสต์หรือส่ง เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์ความเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าความเห็นใดจะได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ให้เรา   

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาที่คุณส่งมาแต่เพียงผู้เดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทวิจารณ์ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้) คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งข้อความจากหรือไปยังเว็บไซต์นี้ หากเป็น (i) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร หรือข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อเสียงและ/หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (ii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ทางการค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอเงินทุน การโฆษณา หรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ) (iii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฝ่าฝืนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก และ (iv) ข้อความใดๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยพิจารณาจากผลประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจากค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเอ็กซ์พีเดียอาจใช้สิทธิของตน (เช่น ใช้ เผยแพร่ ลบ) ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งโดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับโรงแรมเดียวกัน เฉพาะรายการล่าสุดที่คุณส่งเท่านั้นที่จะเข้าข่ายการนำไปใช้  

ในบางครั้ง เอ็กซ์พีเดียอาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิว (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ) เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  

ภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งมาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายของเราซึ่งมีให้อ่านได้ที่: https://www.expedia.co.th/p/info-other/community-guidelines.htm คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของเอ็กซ์พีเดียจากการสูญเสีย การเรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้อง และกระบวนการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการส่งภาพถ่ายของเรา  

เอ็กซ์พีเดียไม่ได้เรียกร้องสิทธิในความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้องหรือการลงนามรับรองภาพถ่ายใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ส่งมาผ่านเว็บไซต์ของเรา  

นโยบายของเอ็กซ์พีเดียเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่กล่าวว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่ง ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นเจ้าของจะสามารถดูได้ในหัวข้อ "การยกเลิกบัญชี" "หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ" และ "หนังสือคัดค้าน" ด้านล่าง

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เอ็กซ์พีเดีย ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น  เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว  นอกจากนี้ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) จะปราศจากรายการอย่างเช่นไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ข้อบกพร่อง และรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย การที่เราสร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้น มิได้แสดงนัยถึงการสนับสนุนเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว

กลับไปด้านบน

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บริษัทของเอ็กซ์พีเดียจัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") หรือผ่านร้านค้าแอพพลิเคชันมือถือของคุณ รวมถึงแอพพลิเคชันมือถือของเอ็กซ์พีเดีย ("แอพพลิเคชันมือถือ" คืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทของเอ็กซ์พีเดียและ/หรือซัพพลายเออร์นั้นๆ ของเรา) การใช้งานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้งาน หากมี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงการใช้งาน")  คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟแวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงการใช้งานได้ เว้นแต่คุณจะยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานเสียก่อน  สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เราให้คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการเฉพาะตัว ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชันมือถือ เพื่อเข้าดูและใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่จัดไว้ให้ภายในแอพพลิเคชันมือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและความพร้อมในการจัดหาบริการด้านการเดินทาง) โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเป็นของบริษัทของเอ็กซ์พีเดีย หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย และ/หรือซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ของเราและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้น การทำสำเนาหรือการทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปนั้น เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด  ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานเท่านั้น

อุปกรณ์มือถือของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชันมือถือทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บกับคุณจากการที่แอพพลิเคชันมือถือมีการส่งและรับข้อมูล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน (Data Roaming)) ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แอพพลิเคชันมือถือจะโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ รวมถึงวิธีที่คุณใช้แอพพลิเคชันมือถือ เนื้อหาใดที่คุณเข้าถึง และข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคซึ่งแอพพลิเคชันอาจพบเจอในขณะที่กำลังมีการใช้แอพพลิเคชัน โดยการใช้แอพพลิเคชันมือถือ เท่ากับคุณยอมรับ ตกลง และยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

กลับไปด้านบน

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ ©2020 Expedia, Inc. (บริษัทในเครือ Expedia Group)  สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Expedia และ Airplane เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Expedia, Inc. ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ โลโก้ รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายนั้นๆ เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากไซต์ที่เอ็กซ์พีเดียดำเนินการ

หากคุณทราบถึงการละเมิดแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่  trademarks@expedia.com(เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น)

การยกเลิกบัญชี

เอ็กซ์พีเดียได้บังคับใช้นโยบายที่จะบอกเลิกสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่ถือว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในพฤติการณ์ที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว เอ็กซ์พีเดียยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะได้มีการละเมิดเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกเป็นผู้ละเมิดซ้ำซาก โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเราในการตรวจสอบยืนยันว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดซ้ำซากในเวลาที่คุณกรอกหนังสือบอกกล่าว

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราจัดไว้ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบ (ทางอีเมลที่  trademarks@expedia.com) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณหากคำร้องเรียนนั้นไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 1. การระบุอย่างชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
 2. การระบุอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบนเว็บไซต์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางออนไลน์ของเนื้อหานั้น เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดหรือการระบุลักษณะที่มีการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ ตามที่ได้กล่าวหาเรา
 3. ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 4. หากคุณกำลังดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวรายนั้น
 5. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
 6. ข้อความที่ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสำหรับลิขสิทธิ์ในงานที่ระบุข้างต้น
 7. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และเป็นการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยละเมิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 8. ข้อความที่ระบุว่าคุณต้องการให้เราเอาเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิออกหรือปิดการเข้าใช้งานเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว
 9. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 10. ข้อความที่ระบุว่าคุณยื่นเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลในประเทศสิงคโปร์เพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาที่มีการแจ้งให้ทราบ
 11. ลายมือชื่อของคุณ

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ควรส่งถึงเราตามที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

BEX Travel Asia Pte. Ltd. 
38 Beach Road 
#09-12, South Beach Tower 
Singapore 189787  

อีเมล: trademarks@expedia.com (เราจัดการเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ที่อีเมลนี้)

หนังสือคัดค้าน

หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกถอดออก เราจะดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม และส่งสำเนาหนังสือแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการให้แก่คุณ เพื่อเป็นการตอบสนอง คุณสามารถยื่นหนังสือโต้แย้งทางไปรษณีย์ที่กำหนดรายการตามที่ระบุด้านล่างนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในหนังสือแจ้งอาจก่อให้เกิดความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ และคุณอาจต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในหนังสือโต้แย้งของคุณ

1. การระบุเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือปิดใช้งานโดยชี้ชัด และตำแหน่งที่เนื้อหานั้นเคยปรากฎบนเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้
2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ
3. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
4. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกเอาออก หรือการเข้าใช้งานเนื้อหานั้นถูกปิดใช้งาน เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าเนื้อหานั้นไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
5. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือโต้แย้งมีความถูกต้องแม่นยำ
6. ข้อความที่ระบุว่าคุณยอมรับอำนาจตัดสินคดีของศาลในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือถูกปิดใช้งาน และการดำเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาของหนังสือโต้แย้ง
7. ลายมือชื่อของคุณ

ส่งการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่หรืออีเมลต่อไปนี้:

BEX Travel Asia Pte. Ltd.
38 Beach Road, #09-12, South Beach Tower , Singapore 189787

อีเมล: trademarks@expedia.com (เราจัดการเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ที่อีเมลนี้)

กลับไปด้านบน

ข้อความแสดงสิทธิบัตร

สิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไปที่เป็นของบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียอาจใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้และคุณสมบัติและบริการที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ทำงานภายใต้สิทธิ์การใช้งานของสิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไป สิทธิบัตรอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

ข้อตกลงของแผนที่

การใช้แผนที่ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการใช้งานของ Google ข้อตกลงการใช้งานของ Microsoft นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Google และ Microsoft สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://maps.google.com/help/legalnotices_maps/
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ OpenStreetMap ที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์โดย © ผู้สนับสนุนของ OpenStreetMap และใช้งานได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน ฐานข้อมูลเปิด (ODbL)

ทั่วไป

ข้อตกลงการใช้งานอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ คุณยินยอมในที่นี้ต่ออำนาจตัดสินคดีและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในสิงคโปร์ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดทุกข้อของข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงย่อหน้านี้

คุณตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงานเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดีย โดยเป็นผลมาจากข้อตกลงการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้

การปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของเราอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของเราในการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหรือข้อมูลที่เราจัดไว้ให้หรือรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตเท่าที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงว่าคุณจะยื่นการเรียกร้องสิทธิ์หรือประเด็นฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่การเรียกร้องสิทธิ์หรือการฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นหรืองอกเงยขึ้น มิฉะนั้น การเรียกร้องสิทธิ์หรือการฟ้องดังกล่าวจะถูกสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานไม่มีผลใช้ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ ความมีผลใช้ ความถูกต้องตามกฎหมาย และความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องในทางใดๆ ทั้งสิ้น การที่เราไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานในเวลาใดก็ตาม ไม่ได้ทำให้เราสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงการใช้งานในอนาคต

ข้อตกลงการใช้งาน (และข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้) ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณกับเอ็กซ์พีเดียในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการของเรา และการติดต่อธุรกิจและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา และจะมีผลบังคับใช้เหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา ข้อตกลงการใช้งานและหนังสือแจ้งใดๆ ในฉบับพิมพ์ที่แสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถนำมาใช้ได้ในการพิจารณาคดีของศาลหรือทางปกครองอื่นๆ ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารธุรกิจและบันทึกประวัติอื่นๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เดิมและเก็บรักษาไว้ในฉบับพิมพ์

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อแสดงถึงตัวบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง


คุณไม่สามารถกำหนด โอน หรือมอบหมายสิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกมัดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ นอกเหนือจากลูกค้าและเอ็กซ์พีเดียแล้ว ไม่มีบุคคลอื่นใดอีกที่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้กฎหมายสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) (บทที่ 53B ของประเทศสิงคโปร์) ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มเอ็กซ์พีเดียและพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียจะมีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อความปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

ข้อตกลงการใช้งานนี้ร่างขึ้นและได้รับการตีความเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลข้อตกลงการใช้งานจัดให้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลขัดกัน ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

กลับไปด้านบน

ผู้ให้บริการเว็บไซต์

BEX Travel Asia Pte. Ltd. (เลขทะเบียนบริษัท: 201113337M)
38 Beach Road, #09-12 South Beach Tower, Singapore 189787

เลขที่ใบอนุญาตการเดินทางของสิงคโปร์ 02420

ฝ่ายบริการลูกค้า

หากต้องการทราบคำตอบโดยด่วนต่อคำถามของคุณหรือวิธีการติดต่อเรา ไปที่  ศูนย์บริการลูกค้าของเรา

 

©2020 Expedia, Inc. บริษัทในเครือ Expedia Group สงวนลิขสิทธิ์