เที่ยวบิน + โรงแรม ราคาไม่เกิน ฿8,999 ต่อคน*

ประเภทการเดินทาง
เที่ยวบิน 1
เที่ยวบิน 2
เที่ยวบิน 3
เที่ยวบิน 4
เที่ยวบิน 5
สืบเนื่องจากคำแนะนำการเดินทางในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บางจุดหมายปลายทางอาจไม่เปิดให้จองในบางช่วงวันที่ ดูเพิ่มเติม
ยกเลิกฟรี


ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับการเข้าพักหรือเที่ยวบินเฉพาะวันที่ตามที่แสดง

[ส่วนลดแพ็คเกจที่คิดตามราคาโรงแรม + เที่ยวบินที่จองร่วมกันโดยเปรียบเทียบกับราคาของส่วนประกอบเดียวกันที่จองแยกต่างหาก]

ราคาแพ็คเกจที่เสนอเป็นราคาต่อคนต่อการเข้าพักที่คิดตามราคาต่ำสุดของเที่ยวบินขากลับจากสนามบินที่ระบุ และสองคนที่เข้าพักร่วมกันในห้องพักสำหรับสองท่านในราคาต่ำสุด โดยรวมภาษีทั้งหมด

อาจคิดค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินและแพ็คเกจ รวมทั้งเที่ยวบินที่จัดหาให้โดยสายการบินราคาประหยัด

อาจมีช่วงเวลาที่งดใช้โปรโมชั่น โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแต่ละโรงแรมหรือสายการบิน

ราคาได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและมีความถูกต้องเสมอในเวลาที่เผยแพร่

ข้อเสนอขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างที่มีอยู่อย่างจำกัดและอาจยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดคลิกผ่านไปจนถึงแต่ละดีลเพื่อยืนยันราคา จำนวนห้องว่าง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับสำหรับดีลเหล่านั้น