คู่มือการเดินทางในช่วง COVID-19

ข้อมูลเพื่อการเดินทางอย่างฉลาดและปลอดภัย

เมื่อพร้อมเดินทาง โปรดดูคำแนะนำการเดินทางในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการไป

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องไปสนามบิน

สนามบินทั่วโลกมีบริการและมาตรการใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้คุณและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สนามบิน เนื่องจากมีการปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ เราจึงขอแนะนำให้คุณไปถึงสนามบินเร็วกว่าปกติ

ก่อนการเดินทาง กรุณาศึกษาข้อจำกัดต่างๆ ที่มีผลใช้กับปลายทางที่คุณต้องการเดินทางไป นอกจากนี้ คุณยังควรตรวจสอบข้อมูลอัพเดทของสนามบินปลายทางด้วย เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก (WHO)

การเว้นระยะห่างและการจำกัดจำนวนผู้โดยสาร

สนามบินส่วนใหญ่มีการปรับใช้มาตรการเพื่อเลี่ยงการสัมผัสอย่างใกล้ชิดระหว่างนักเดินทางและเจ้าหน้าที่ มาตราการที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ การเช็คอินแบบไร้การสัมผัส การโหลดสัมภาระแบบไร้การสัมผัส และการทำเครื่องหมายกำกับที่พื้นเพื่อเว้นระยะห่าง ร้านอาหารและร้านค้าในสนามบินหลากหลายแห่งยังคงปิดให้บริการ หรือมีการเปิดให้บริการโดยเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้น้อยลง

การรักษาสุขอนามัย

สนามบินหลายแห่งใช้มาตรการการรักษาสุขอนามัยที่เคร่งครัด และจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้หลายจุด อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณนำแผ่นทำความสะอาดหรือกระดาษชำระแบบเปียกติดตัวไปด้วย เพื่อเช็ดที่นั่ง โต๊ะ และพื้นผิวใดๆ ที่คุณจำเป็นต้องสัมผัสในระหว่างการเดินทาง

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

คุณจะพบว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินมีการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือป้องกันเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการปรับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยสามารถปฏิบัติจริงได้ยากหรือไม่เต็มที่ ในบางกรณี อาจมีการกำหนดให้นักเดินทางสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือป้องกันเชื้อด้วย เราขอแนะนำให้คุณนำหน้ากากอนามัยและถุงมือป้องกันเชื้อติดตัวไปด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องสวม

การเว้นระยะห่างระหว่างขึ้นและลงเครื่อง

การเว้นระยะห่างระหว่างขึ้นเครื่องและลงเครื่องอาจทำให้การขึ้นและลงจากเครื่องบินของคุณใช้เวลานานขึ้น เราขอแนะนำให้คุณไปถึงประตูขึ้นเครื่องเร็วกว่าปกติเพื่อเผื่อเวลาในการขึ้นเครื่อง รวมถึงเผื่อเวลาในการต่อเครื่องและการลงจากเครื่องเมื่อถึงปลายทางด้วย

การตรวจวัดอุณหภูมิและการคัดกรองเพิ่มเติม

สำหรับบางสายการบินและปลายทางบางแห่ง รัฐบาลกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจคัดกรองเพิ่มเติมก่อนออกเดินทาง มาตราการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อชะลอการระบาดของ COVID-19 และติดตามผู้ที่อาจได้รับการสัมผัส กรุณาเผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามบินเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขอนามัยที่สนามบินกำหนด

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
แสดงความคิดเห็น