เงื่อนไขการใช้รหัสคูปองโรงแรม

 

รหัสคูปอง: KRUNGSRITH9

ช่วงเวลาแลกใช้: 12.01 น. 1 มกราคม 2564 ถึง 23.59 น. 31 ธันวาคม 2564

ช่วงเวลาเดินทาง: วันเดินทางต้องอยู่ระหว่าง 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (รวม)

มูลค่าของคูปอง: ส่วนลด 9% จองโรงแรมทั่วโลก(“ส่วนลด”)

คูปองนี้ใช้กับการจองโรงแรมแบบแยกจ่ายล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่ใช่การจองโรงแรมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นเที่ยวบิน + โรงแรม) ที่ทำทางออนไลน์ที่ www.expedia.co.th/krungsri  (“ เว็บไซต์”) (เรื่อง ตามข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในส่วน B (ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง) คูปองนี้ไม่สามารถแลกผ่านคอลเซ็นเตอร์

ในการใช้คูปองคุณต้องชำระเงินโดยใช้บัตร Krungsri ที่ออกโดย Krungsri ในประเทศไทย

 

วิธีใช้คูปอง

 • ในระหว่างขั้นตอนการจองที่หน้าการชำระเงิน คุณจะเห็นลิงก์ "ป้อนรหัส คูปอง" ซึ่งคุณสามารถใส่รหัสคูปองได้
 • ป้อนรหัสคูปองที่ระบุไว้ข้างต้นในช่องดังกล่าวและคลิกปุ่ม "ใช้คูปอง" หากการจองของคุณถูกต้อง ส่วนลดที่สามารถใช้ได้จะถูกนำไปหักออกจากราคาการจองการเดินทางก่อนบวกภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ใช้บัตรที่ร่วมรายการในการชำระการจองการเดินทางของคุณ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. โดยเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และสอดคล้องกับข้อมูลสำคัญข้างต้น คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการจองเฉพาะโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้า (ไม่ใช้กับการจองโรงแรมที่รวมกับบริการอื่น เช่น เที่ยวบิน + โรงแรม หรือ เที่ยวบิน + โรงแรม + รถ) ที่ทำการจองออนไลน์ผ่าน www.expedia.co.th/krungsri (“เว็บไซต์”) โดยใช้บัตรที่ร่วมรายการ คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งชำระเงินที่จุดหมายปลายทางได้
 2. คูปองนี้ จะไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งไม่ใช่โรงแรมที่ร่วมรายการได้ “โรงแรมที่ร่วมรายาร” หมายถึงโรงแรมที่มีคำว่า “ราคาเอ็กซ์พีเดีย” กำกับไว้ ซึ่งไม่อยู่ในรายการยกเว้นที่ https://www.expedia.co.th/lp/coupon-exclude-hotels ("รายการยกเว้น") และโรงแรมซึ่งได้รับการชำระเงินในเวลาที่มีการจองกับเอ็กซ์พีเดีย รายการยกเว้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นระยะ ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. คูปองนี้จะให้ ส่วนลด จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องก่อนการบวกภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปแลกใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 5. คูปองนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะในระยะเวลาการแลกใช้ และสำหรับการเข้าพักในระหว่างช่วงเวลาเดินทางที่กำหนดเท่านั้น โดยทำการจองบนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่ใช่บนไซต์อื่นของเอ็กซ์พีเดีย
 6. ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองปกติของเอ็กซ์พีเดีย (ดูได้ที่ www.expedia.co.th/p/corporate/termsofuse)ควรจะอ่านควบคู่ไปกับและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมถึงเอกสารอ้างอิง การจองทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 7. คูปองหนึ่งใบสามารถใช้ได้ต่อการทำรายการหนึ่งรายการเท่านั้น หากจองห้องพักหลายห้อง ส่วนลดจะใช้ได้กับห้องพักห้องเดียวเท่านั้น
 8. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้หรือใช้ร่วมกับ คูปอง โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ได้
 9. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองใด ๆ ที่กระทำก่อนหน้านี้ได้ โดยจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว คูปองนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถขอคืนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งจะไม่มีมูลค่าคงเหลือและไม่มีการออกเครดิตให้ หากราคาที่ซื้อมีจำนวนน้อยกว่าส่วนลด คูปองนี้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แม้แต่ในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
 10. คูปองนี้ จะถือเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายได้ห้ามไว้ และจะสามารถนำไปใช้ได้โดยผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 11. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์พีเดียหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่ค้าของโปรแกรมพันธมิตรตัวแทนท่องเที่ยว
 12. ห้ามใช้คูปองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง โดยจะส่งผลให้คูปองถือเป็นโมฆะและอาจถือเป็นการฉ้อโกง
 13. คูปองนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้ คูปองที่ได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการตัดทอน ปรับเปลี่ยน ทำสำเนา ปลอมแปลง ทำให้เสียหาย บงการ หรือก้าวก่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ถือว่าเป็นโมฆะ
 14. หากเอ็กซ์พีเดียทราบ หรือมีเหตุให้ควรสงสัย (ตามความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเอ็กซ์พีเดีย) ว่าลูกค้า: (ก) ทำการจองมากกว่าหนึ่งครั้งบนเว็บไซต์โดยใช้คูปอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายที่พักต่อ หรือ (ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ เอ็กซ์พีเดียอาจใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว ในการยกเลิกการจองทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้คูปองโดยไม่ต้องให้เหตุผลในการยกเลิกได้
 15. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คูปองนี้สามารถใช้ได้โดยลูกค้าที่ทำการจองโดยตรงบนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่สามารถใช้ผ่านหรือโดยตัวแทนการท่องเที่ยวหรือคนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกได้
 16. เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้คูปองหรือเพิกถอนคูปองเมื่อใดก็ได้ การตัดสินใจของเอ็กซ์พีเดียในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองนี้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการรับรองของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพนักงานของเอ็กซ์พีเดีย
 18. ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นใดขัดกัน ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า
 19. เอ็กซ์พีเดียเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการบริการโดยเอ็กซ์พีเดียให้แก่ผู้ถือบัตรที่ร่วมรายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเหล่านี้แต่อย่างใด และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ต่อบริการดังกล่าว
 20. คูปองนี้เสนอให้โดย BEX Travel Asia Pte Ltd (เลขทะเบียนบริษัท 201113337M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ("เอ็กซ์พีเดีย") โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ 8 ถนนมารีน่า #05-02, Marina Bay Financial Centre Tower 1, สิงคโปร์ 018981