คู่มือการเดินทางในช่วง COVID-19

ข้อมูลเพื่อการเดินทางอย่างฉลาดและปลอดภัย

เมื่อพร้อมเดินทาง โปรดดูคำแนะนำการเดินทางในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการไป

เดินทางอย่างปลอดภัย

การเดินทางมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เราได้รวบรวมแนวปฏิบัติด้านการเดินทางจากองค์กรสาธารณสุขทั่วโลกมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและลดความเสี่ยงในการเดินทางของคุณ

รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจมีข้อควรระวังพิเศษที่ขึ้นอยู่กับประวัติด้านสุขภาพของคุณ ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยโปรดทราบว่าคุณควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรเดินทางในขณะนี้หรือไม่

ล้างมือบ่อยๆ

คุณคงได้ยินคำนี้บ่อยครั้ง แต่คำแนะนำนี้สำคัญและควรย้ำบ่อยๆ กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำเปล่าเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีเป็นประจำ หากไม่มีสบู่และน้ำพร้อมใช้งาน ให้ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% นอกจากนี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปากหากยังไม่ได้ล้างมือ

สวมหน้ากากอนามัย

ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าก่อนสวมหน้ากากอนามัย โดยกรุณาสวมให้ปิดปากและจมูกอย่างมิดชิด ระวังไม่ให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากากอนามัย

หลีกเลี่ยงการจับหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่ หากจำเป็นต้องจับ กรุณาทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าหลังจับทันที

ปฏิบัติตามมารยาทในการไอและจาม

หากคุณไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ กรุณาไอหรือจามใส่ข้อพับศอกหรือทิชชู่ใช้แล้วทิ้งและทิ้งทิชชู่ทันทีหลังใช้ กรุณาทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือล้างด้วยสบู่และน้ำเปล่าทุกครั้งหลังไอหรือจาม

เว้นระยะห่างทางสังคม

รักษาระยะห่างระหว่างคุณและบุคคลรอบข้างอย่างน้อย 2 เมตร (ประมาณ 2 ช่วงแขน)

งดเดินทางหากรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ หายใจไม่สะดวก เจ็บคอ หรือความสามารถในการรับรสหรือดมกลิ่นเปลี่ยนไป บุคลากรทางการแพทย์แนะนำว่าไม่ควรเดินทาง หากป่วยระหว่างเดินทาง ขอความร่วมมือไม่เคลื่อนย้ายตนเอง และกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น

เตรียมของจำเป็นสำรอง

หากคุณมียาประจำตัว บุคลากรทางการแพทย์แนะนำว่าควรพกยาไปให้พอตลอดการเดินทาง โดยคุณต้องเก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีฉลากกำกับ และพกใบสั่งยาจากแพทย์ไปด้วย

คุณอาจเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%) และพกไว้ในที่ที่หยิบใช้สะดวก แต่โปรดอย่าลืมว่าสนามบินหรือสายการบินบางแห่งอาจจำกัดปริมาณของเหลวที่คุณสามารถถือขึ้นเครื่อง

พกหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์คลุมหน้าประเภทอื่นๆ ไปสวมเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และแนะนำให้เตรียมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์คลุมหน้าสำรองไปด้วย

พกอาหารที่ไม่เสียง่ายและขวดน้ำไประหว่างเดินทาง เผื่อสำหรับกรณีที่ร้านอาหารและร้านค้าปิดให้บริการ แต่โปรดทราบว่าบางสายการบินอาจจำกัดการนำอาหารและเครื่องดื่มติดตัวขึ้นเครื่อง

ค้นหาแรงบันดาลใจต่อไป

ถึงแม้จะมีข้อควรตระหนักหลายประการ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางจะกลับมาในอนาคต หากคุณพร้อมเดินทางเมื่อไหร่ เราพร้อมช่วยให้คุณค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ที่น่าสนใจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
แสดงความคิดเห็น