แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 เมษายน 2021

โปรแกรม Expedia Rewards ("โปรแกรม") มีนำเสนอสำหรับลูกค้าของ Expedia.co.th ตามดุลยพินิจของ Expedia, Inc. แต่เพียงผู้เดียว และเปิดสำหรับบุคคลที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในจังหวัด/ถิ่นที่อยู่อาศัยของตน มีอีเมลที่ถูกต้อง และได้ลงทะเบียนร่วมในโปรแกรม ("สมาชิก") เท่านั้น ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ สมาชิกสามารถได้รับคะแนน Expedia Rewards ("คะแนน Expedia Rewards" หรือ "คะแนน") เมื่อจองการเดินทางที่ตรงตามเกณฑ์บน Expedia.co.th และสามารถแลกคะแนนสะสมที่มีเพื่อรับรางวัลการเดินทาง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและความพร้อมในการให้บริการของการเดินทางและของรางวัลที่มีสิทธิ์ได้รับ เพื่อที่คุณจะได้รับคะแนน Expedia Rewards การเดินทางที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนจะต้องจบลงเสียก่อน นี่หมายความว่า คุณหรือผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่มีชื่ออยู่ในแผนการเดินทางที่จองโดยใช้บัญชี Expedia Rewards ของคุณ ("บัญชี") ต้องเข้าพักในโรงแรมที่จอง เดินทางด้วยเที่ยวบินที่จองในแผนการเดินทาง หรือใช้ตั๋วหรือคูปองสำหรับงานแสดง/กิจกรรมที่คุณได้จองและชำระเงินไว้แล้ว คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" ที่ปรากฏตลอดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หมายถึงสมาชิกและลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

การเป็นสมาชิก Expedia Rewards จะถือเป็นโมฆะหากต้องห้ามโดยกฎหมายในจังหวัด/ดินแดนหรือประเทศที่พำนักของสมาชิก และสามารถเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว

เอ็กซ์พีเดียสามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บังคับใช้กับโปรแกรมได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก กฎการสะสมและแลกใช้คะแนน Expedia Rewards รวมถึงอัตราการได้รับคะแนนหรือแลกใช้คะแนน Expedia Rewards นโยบายเกี่ยวกับวันหมดอายุของคะแนน สถานะของสมาชิกชั้นเยี่ยม และผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถได้รับหรือแลกใช้คะแนน ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้คะแนนหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่คุณได้รับ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ โดยส่งอีเมลพร้อมลิงก์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ขณะที่สมัครสมาชิก หรือโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทางออนไลน์ คุณสามารถปฏิเสธการแก้ไขและเพิกถอนหรือยกเลิกการเข้าร่วมในโปรแกรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เงินค่าปรับ หรือค่าปรับในการยกเลิก โดยแจ้งให้เราทราบภายในไม่เกิน 30 วันหลังจากที่การแก้ไขมีผลบังคับใช้ ตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุในการแจ้งเตือน

เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์สมาชิก Expedia Rewards ใดๆ ที่พบว่ามีการบ่อนทำลายการดำเนินงานของโปรแกรม หรือที่จะทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่จะทำการในลักษณะฉ้อโกงหรือหลอกลวง ความพยายามใดๆ โดยสมาชิก Expedia Rewards ที่จะส่งผลเสียต่อการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมายของโปรแกรมอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายความผิดทางอาญาและทางแพ่ง และหากบุคคลใดลงมือทำการดังกล่าว เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบุคคลดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความล้มเหลวของเอ็กซ์พีเดียในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าว เอ็กซ์พีเดียไม่ทำการการันตี การรับประกัน หรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้

คุณปล่อยเอ็กซ์พีเดีย บริษัทในเครือ และพาร์ทเนอร์ จากความรับผิดทุกประการที่เกี่ยวกับการได้รับคะแนน การแลกคะแนน และการใช้คะแนน Expedia Rewards รวมถึงรางวัลใดๆ ที่อาจสูญเสีย ถูกขโมย หรือถูกทำลายหลังจากที่ได้รับแล้ว ซัพพลายเออร์ของเอ็กซ์พีเดียไม่มีความรับผิดชอบหรือความเกี่ยวข้องใดๆ ต่อการดำเนินการโปรแกรม Expedia Rewards

โปรแกรมไม่มีวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ และอาจดำเนินการต่อไปจนกว่าเอ็กซ์พีเดียตัดสินใจที่จะยุติโปรแกรม เอ็กซ์พีเดียสามารถยุติโปรแกรมได้ทุกเมื่อ เมื่อโปรแกรมยุติลง คุณจะมีเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่สิ้นสุดโปรแกรมที่มีการประกาศ เพื่อใช้คะแนน Expedia Rewards ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีของคุณ หลังจากวันดังกล่าว คะแนนจะถูกริบและไม่มีการชดเชย

การมีส่วนร่วมในโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของคุณถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณมีความรับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เอ็กซ์พีเดียอาจทำต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเวอร์ชั่นล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ที่ www.expedia.co.th/rewards และข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดจะมีผลแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้


 • เพื่อรับคะแนน Expedia Rewards สำหรับการจองบนเอ็กซ์พีเดีย คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกของ Expedia Rewards และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณก่อนทำการจอง คุณจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับการจองบน Expedia.co.th หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หากคุณสมัครเข้าร่วม Expedia Rewards หลังจากที่ทำการจอง แต่ก่อนที่การเดินทางจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับการจองนั้น

  ในฐานะสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมโปรแกรม คุณจะได้รับอีเมลอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีเป็นประจำ คุณไม่สามารถเลือกออกจากการรับอีเมลอัพเดทข่าวสารนี้ หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลอัพเดทข่าวสารจาก Expedia Rewards คุณต้องปิดบัญชีเท่านั้น สมาชิกสามารถปิดบัญชีได้โดยโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คุณจะไม่สามารถรับหรือแลกคะแนน Expedia Rewards ได้หลังจากที่คุณปิดบัญชีสมาชิก หากคุณปิดบัญชีสมาชิก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีรวมถึงข้อมูลรายการในบัญชีของคุณได้อีกต่อไป และจะไม่มีการสะสมคะแนน Expedia Rewards สำหรับการจองในอนาคต และคะแนน Expedia Rewards ที่คุณได้สะสมไว้จะไม่สามารถแลกใช้ได้ คะแนนใดๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถือว่าหมดอายุการใช้งานทันที ณ วันที่คุณปิดบัญชี

 • เอ็กซ์พีเดียจะมอบคะแนนให้กับเจ้าของบัญชีที่ใช้จองการเดินทางที่มีสิทธิ์เท่านั้น คุณจะได้รับคะแนนสำหรับการเดินทางใดๆ ที่จองสำหรับบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของคุณด้วย

  หลังจากทำการจองที่ตรงตามเกณฑ์แล้ว คะแนน Expedia Rewards ที่คาดว่าจะได้รับจะปรากฏในสถานะรอดำเนินการ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่ออธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น "การเดินทางเสร็จสมบูรณ์" หมายถึงคุณหรือผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองภายใต้บัญชีของคุณ ต้องเข้าพักในโรงแรมที่จอง เดินทางด้วยเที่ยวบินที่จองในแผนการเดินทาง หรือใช้ตั๋วหรือคูปองสำหรับงานแสดง/กิจกรรมที่คุณได้จองและชำระเงินไว้แล้ว คะแนน Expedia Rewards ที่รอดำเนินการจะไม่สามารถใช้แลกรางวัลได้ คะแนนจะเปลี่ยนสถานะจากรอดำเนินการเป็นคะแนนที่พร้อมใช้งานหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางแล้ว โดยจะเป็นไปตามช่วงเวลาที่ระบุในตารางการได้รับคะแนนด้านล่าง เมื่อคะแนนอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้ว สมาชิกสามารถใช้คะแนน Expedia Rewards เพื่อแลกรับรางวัลได้ ยอดคะแนน Expedia Rewards ที่รอดำเนินการคำนวณ ณ เวลาที่ทำการจองจากรายละเอียดของแผนการเดินทางที่จองและเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแผนการเดินทางที่จองไว้ ยอดคะแนนรอดำเนินการที่ได้คำนวณไว้อาจแตกต่างจากยอดคะแนนสุดท้ายที่ได้รับในบัญชีของสมาชิกสำหรับแผนการเดินทางนั้น จะไม่มีการมอบคะแนน Expedia Rewards สำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกเก็บโดยซัพพลายเออร์

  เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนน Expedia Rewards ที่รอดำเนินการหรือคะแนนที่พร้อมใช้งานใดๆ ซึ่งได้รับจากรายการที่ไม่มีการใช้งานในการเดินทางได้ทุกเมื่อ คะแนน Expedia Rewards จะถูกยกเลิกในกรณีที่สมาชิกได้รับการคืนเงินจากเอ็กซ์พีเดีย หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้จำหน่าย คะแนนที่ได้รับจากการฉ้อโกง การหลอกลวง หรือข้อมูลเท็จ จะถูกยกเลิกโดยเอ็กซ์พีเดีย

  เอ็กซ์พีเดียมีสิทธิ์ตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของสมาชิกทั้งหมด หากบัญชี Expedia Rewards ของคุณแสดงร่องรอยของกิจกรรมที่ฉ้อฉล ละเมิด หรือน่าสงสัย เอ็กซ์พีเดียอาจปิดหรือระงับบัญชีของคุณทันที และคุณอาจสูญเสียคะแนน Expedia Rewards ที่สะสมไว้ หากคุณทำกิจกรรมใดๆ ที่ฉ้อฉล เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและอาจมีเหตุผลสมควรในการเพิกถอนของรางวัลใดๆ ที่ได้แลกใช้อันเป็นผลจากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียทางด้านการเงินของเอ็กซ์พีเดีย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและความเสียหายต่างๆ และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน Expedia Rewards ในอนาคต การจองที่พบว่าเป็นการหลอกลวงจะถูกยกเลิกคะแนน Expedia Rewards และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจองหลอกลวงนั้นๆ จะถูกระงับจากการได้รับคะแนนเพิ่มเติมหรือการแลกใช้คะแนน หากต้องการโต้แย้งเกี่ยวกับการระงับบัญชีหรือการเพิกถอนคะแนน Expedia Rewards โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอ็กซ์พีเดีย ที่หมายเลข 02 105 5728

  หากบัญชีของคุณไม่แสดงจำนวนคะแนน Expedia Rewards ที่ถูกต้อง ซึ่งคุณควรได้รับของรางวัลตามที่เอ็กซ์พีเดียพิจารณาตัดสิน เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดยอดคงเหลือของคะแนนของคุณ หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณเข้าข่ายมีกิจกรรมที่น่าสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอ็กซ์พีเดียที่หมายเลข 02 105 5728 ทันที หากมีการตัดสินว่าคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง อาจมีการโอนคะแนนที่คุณได้รับไปยังบัญชีใหม่

  คุณสามารถดูความเคลื่อนไหวในการสะสมหรือการแลกใช้คะแนนได้ในหน้าสรุปข้อมูลบัญชีของคุณ คะแนนและของรางวัล Expedia Rewards ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเป็นเงินสดได้ คะแนน Expedia Rewards ไม่สามารถมอบ ขาย โอน และ/หรือค้ำประกันต่อบุคคลที่สาม คุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางกฎหมายอื่นๆ ในคะแนน Expedia Rewards คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางภาษีส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมใน Expedia Rewards และการแลกรับรางวัลใดๆ

  หากสมาชิกเชื่อว่าได้รับคะแนน Expedia Rewards ไม่ถูกต้องสำหรับการจอง สมาชิกต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเอ็กซ์พีเดียที่หมายเลข 02 105 5728 ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง เอ็กซ์พีเดียจะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าการเดินทางดังกล่าวมีสิทธิ์ถูกต้องในการได้รับการปรับเปลี่ยนคะแนนหรือไม่ ไม่ว่าในกรณีใดๆ คะแนน Expedia Rewards ไม่สามารถถูกปรับเปลี่ยนสถานะจากรอดำเนินการเป็นสถานะพร้อมใช้งานก่อนที่การเดินทางจะเสร็จสมบูรณ์และก่อนช่วงเวลาที่ระบุในตารางการได้รับคะแนนด้านล่าง

 • ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน จำนวนคะแนน Expedia Rewards ที่คาดว่าจะได้รับจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่าการเดินทางจะเสร็จสมบูรณ์ และการชำระเงินได้รับการยืนยัน คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่คะแนนจะเปลี่ยนจากสถานะรอดำเนินการเป็นคะแนนที่พร้อมใช้งานได้จากตารางด้านล่าง

  การจองที่ร่วมรายการ ระยะเวลาการยืนยันคะแนน
  เที่ยวบิน 30 วันหลังสิ้นสุดการเดินทาง
  แพ็คเกจวันหยุด 30 วันหลังสิ้นสุดการเดินทาง
  โรงแรมที่จ่ายเงินขณะทำการจอง 30 วันหลังสิ้นสุดการเดินทาง
  โรงแรมที่จ่ายเงินขณะเข้าพักที่โรงแรม 35 วันหลังสิ้นสุดการเดินทาง
  กิจกรรม 30 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม
 • คุณจะได้รับคะแนนตามอัตราที่ระบุไว้เป็นระยะบนหน้าสิทธิประโยชน์ที่ https://www.expedia.co.th/rewards/howitworks#benefits คุณสามารถสะสมคะแนนได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และจองรายการการเดินทางที่เข้าเกณฑ์บน Expedia.co.th ดังต่อไปนี้

  • เที่ยวบิน
  • โรงแรม (รับคะแนน Expedia Rewards 3 เท่าจากอัตราคะแนนตามปกติเมื่อจองโรงแรม VIP Access ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  • กิจกรรมและบริการ
  • แพ็คเกจโรงแรม + เที่ยวบิน
 • สินค้าและบริการการเดินทางดังต่อไปนี้ ไม่ มีสิทธิ์ได้รับคะแนน Expedia Rewards

  • ประกันภัย
  • ทริปล่องเรือ
  • รถเช่า
 • ในบางครั้ง เอ็กซ์พีเดียอาจเสนอโอกาสในการรับคะแนนโบนัส Expedia Rewards เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้รับคะแนนโบนัส Expedia Rewards สำหรับการเดินทางที่จองและเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจองต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีผลใช้กับข้อเสนอโบนัส ในขณะที่คุณทำการจอง คะแนนโบนัส Expedia Rewards จะปรากฏในบัญชีของคุณในสถานะคะแนนที่รอดำเนินการ และจะเปลี่ยนสถานะเป็นคะแนนที่พร้อมใช้งานหลังจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ตามช่วงเวลาที่ระบุในตารางการได้รับคะแนนด้านบน นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนั้น ข้อเสนอคะแนนโบนัส Expedia Rewards มีผลใช้กับการจองที่มีการเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่การจองที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกอย่างของข้อเสนอ ข้อเสนอคะแนนโบนัสไม่มีผลใช้กับการจองที่ยกเลิก ข้อเสนอจำกัดให้สำหรับผู้ที่ได้รับข้อเสนอและไม่สามารถโอนให้กันได้ ข้อเสนอคะแนนโบนัสไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ เป็นโมฆะเมื่อไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 • คะแนน Expedia Rewards จะไม่หมดอายุตราบใดที่มีการซื้อหรือการแลกใช้คะแนนที่ตรงตามเกณฑ์ผ่านทาง Expedia.co.th บนบัญชีของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสิบแปด (18) เดือน "การซื้อหรือการแลกใช้คะแนนที่ตรงตามเกณฑ์" หมายถึงการเดินทางหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางที่มีสิทธิ์สำหรับ Expedia Rewards ซึ่งได้รับการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือการแลกรางวัลการเดินทางผ่านบัญชีของคุณ ทุกคะแนนในบัญชีของคุณจะหมดอายุหากไม่มีการซื้อหรือการแลกใช้คะแนนที่ตรงตามเกณฑ์เป็นเวลาสิบแปด (18) เดือน เมื่อหมดอายุแล้ว คะแนน Expedia Rewards จะไม่มีการคืนให้เหมือนเดิม

 • คะแนน Expedia Rewards สามารถแลกใช้กับการจองโรงแรมแบบ "จ่ายตอนนี้" แลกเป็นคูปองแพ็คเกจ และแลกใช้กับการจอง "กิจกรรม" คะแนนไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน Expedia Rewards ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการไม่สามารถใช้แลกรางวัลได้

 • สมาชิกสามารถแลกใช้คะแนน Expedia Rewards ที่มีอยู่เพื่อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของราคาการจองโรงแรมแบบ "จ่ายตอนนี้" รวมภาษีและค่าธรรมเนียม สามารถแลกใช้คะแนนได้เฉพาะเมื่อชำระเงินแก่เอ็กซ์พีเดีย ณ เวลาที่จองเท่านั้น คะแนนไม่สามารถใช้ได้กับค่าปรับในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการจอง ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ

 • เจ้าของบัญชีสามารถแลกคะแนน Expedia Rewards ที่พร้อมใช้งานเป็นคูปองเอ็กซ์พีเดียมูลค่าต่างๆ ("คูปองรางวัล") ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการจองแบบแพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมแบบ "จ่ายตอนนี้" เมื่อคุณแลกคะแนน Expedia Rewards เพื่อรับคูปองรางวัลในมูลค่าที่คุณเลือกแล้ว คุณจะได้รับรหัสคูปองรางวัล คูปองรางวัลจากการแลกคะแนนจะถูกนำฝากเข้าบัญชีเอ็กซ์พีเดียของสมาชิก และสามารถพบได้ในหน้าคูปองที่อยู่ใน "บัญชีของฉัน" เมื่อมีการออกรหัสคูปองรางวัลแล้ว คูปองรางวัลสามารถนำไปแลกใช้ได้โดยสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ใช้กับคูปองรางวัลจะได้รับการยืนยัน ณ ขณะที่ออกคูปอง คะแนน Expedia Rewards ที่แลกใช้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณขณะที่ออกรหัสคูปองรางวัล มูลค่าคะแนนหรือความพร้อมในการให้บริการของรางวัลจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจำนวนคะแนน Expedia Rewards ที่ต้องการถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก และมีการออกคูปองรางวัลแล้ว

  คูปองรางวัลสามารถใช้ได้กับการจองแบบแพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมแบบ "จ่ายตอนนี้" ที่ www.expedia.co.th เท่านั้น และต้องชำระเงินให้กับเอ็กซ์พีเดียในขณะที่ทำการจอง คูปองรางวัลจะถูกนำไปใช้ในส่วนราคาโรงแรมของแพ็คเกจท่องเที่ยวก่อน จากนั้นจึงเป็นส่วนของราคาเที่ยวบิน โดยไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ในแพ็คเกจนั้น โปรดทราบว่า มูลค่าคูปองใดๆ ที่ใช้กับเที่ยวบินในแพ็คเกจจะได้รับการส่งคืนไปยังบัตรเครดิตของคุณภายใน 10 วันทำการหลังการชำระเงินได้รับการยืนยันแล้ว คูปองสามารถใช้ได้กับการจองแบบแพ็คเกจหนึ่ง (1) รายการและห้องพักโรงแรมหนึ่งห้องต่อการจองเท่านั้น คูปองรางวัลไม่สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักหลายห้องภายในแผนการเดินทางเดียวกัน คูปองรางวัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด รางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร คูปอง ส่วนลด การอัพเกรด รางวัล หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่มีผลใช้กับการจอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมกระเป๋า ค่าอัพเกรดที่นั่ง ค่าผู้เข้าพักเสริม ค่าที่จอดรถ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจอง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง และคูปองรางวัลไม่สามารถใช้ได้กับยอดเงินดังกล่าว คูปองรางวัลไม่สามารถใช้ได้กับค่าปรับในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจอง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ คูปองไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด เป็นโมฆะเมื่อไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นโมฆะเมื่อไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะไม่มีการคืนคะแนน Expedia Rewards ในกรณีที่ไม่ได้ใช้คูปองรางวัลหรือคูปองรางวัลหมดอายุ

 • สมาชิกสามารถแลกคะแนน Expedia Rewards ที่มีอยู่เพื่อใช้แทนเงินสดบางส่วนหรือเต็มจำนวนในการจองกิจกรรมที่เอ็กซ์พีเดียเรียกเก็บเงินในขณะที่ทำการจอง การแลกคะแนนและการจองทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดของผู้ให้บริการการเดินทางนั้นๆ

  หากใช้คะแนนแทนเงินสด 100% เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการจอง สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมปกติหรือคะแนนสะสมพิเศษจากการจองนั้น ดูข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนได้ที่ ข้อตกลงการใช้งานของเอ็กซ์พีเดีย

 • ระดับสมาชิกชั้นเยี่ยม คืออภิสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก Expedia Rewards ("โปรแกรมระดับสมาชิกชั้นเยี่ยม") สมาชิกทุกคนเข้าร่วมโปรแกรมโดยเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิก Blue และต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเลื่อนระดับขึ้นเป็นสมาชิกชั้นเยี่ยม ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกอย่างของ Expedia Rewards มีผลบังคับใช้กับระดับสมาชิกชั้นเยี่ยม การจองที่มีสิทธิ์สะสมคะแนนสำหรับเลื่อนระดับเป็นสมาชิกชั้นเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยระดับ Expedia Rewards Silver และระดับ Expedia Rewards Gold คือการจองที่จองผ่านบัญชี Expedia Rewards ที่คุณสมัครไว้เท่านั้น ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์บางประการอาจไม่มีให้บริการสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

  เอ็กซ์พีเดียสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระดับสมาชิกชั้นเยี่ยมของเอ็กซ์พีเดีย ("โปรแกรมระดับสมาชิกชั้นเยี่ยม") หรือจำกัดการเข้าร่วมโปรแกรมของบุคคลใดๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำต้องมีเหตุผลใดๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณ

  ในกรณีที่มีการฉ้อฉลหรือการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระดับสมาชิกชั้นเยี่ยม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการด้านการบริหารและ/หรือตามกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดบัญชีสมาชิก

  สมาชิกสามารถเลื่อนเป็นระดับสมาชิกชั้นเยี่ยมได้โดย

  1. เข้าพักที่โรงแรมตามจำนวนคืนที่ระบุ โดยห้องพักต้องมีมูลค่า ฿1,620 ต่อคืนขึ้นไป หรือ
  2. มียอดใช้จ่ายบน Expedia.co.th ถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะนับตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมของแต่ละปี
  Silverเข้าพักในโรงแรม 7 คืน หรือมียอดใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์บน Expedia.co.th ฿165,000
  Goldเข้าพักในโรงแรม 15 คืน หรือมียอดใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์บน Expedia.co.th ฿325,000

  การเดินทางหรือกิจกรรมที่เข้าเกณฑ์จะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 23:59 น. ตามเขตเวลาแปซิฟิกของวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่มีสิทธิ์เพื่อนับรวมยอดและสะสมคืนเข้าพักเพื่อเลื่อนระดับเป็นสมาชิกชั้นเยี่ยม การเดินทางที่เริ่มต้นในปีปฏิทินหนึ่งและสิ้นสุดในปีปฏิทินถัดไป จะใช้นับรวมยอดเพื่อเลื่อนระดับเป็นสมาชิกชั้นเยี่ยมสำหรับปีปฏิทินปัจจุบันและปีปฏิทินที่มาทีหลัง

  การใช้จ่ายบน Expedia.co.th ที่เข้าเกณฑ์สำหรับการเลื่อนระดับสมาชิกเป็นสมาชิกชั้นเยี่ยม ได้แก่ การจองโรงแรม เที่ยวบิน รถเช่า และแพ็คเกจวันหยุด สถานภาพระดับสมาชิกชั้นเยี่ยมอาจถูกเพิกถอนได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว หากการเดินทางที่ทำให้ได้สถานภาพสมาชิกมานั้นไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้

  เมื่อคุณได้สถานภาพระดับสมาชิกชั้นเยี่ยมแล้ว ระดับสมาชิกชั้นเยี่ยมจะมีผลใช้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีปฏิทินที่คุณได้รับ ตลอดปีปฏิทินถัดไป และไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของปีถัดจากนั้น นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  1. คะแนนโบนัส Expedia Rewards: สมาชิก Expedia Rewards Silver รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 10% จากอัตราคะแนนตามปกติ ในขณะที่คุณทำการจอง คะแนนโบนัส Expedia Rewards จะปรากฏในบัญชีของคุณในสถานะคะแนนที่รอดำเนินการ และจะเปลี่ยนสถานะเป็นคะแนนที่พร้อมใช้งานหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง ตามช่วงเวลาที่ระบุในตารางการได้รับคะแนนด้านบน
  2. สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่โรงแรม: สมาชิก Silver จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่โรงแรม VIP Access ที่ร่วมรายการทั่วโลก สิ่งอำนวยความสะดวกจะแตกต่างไปในแต่ละโรงแรม รายชื่อโรงแรม VIP Access ที่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่เสนอโดยโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองรวมภายในบัญชีของสมาชิก Silver ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น
  3. การบริการพิเศษก่อนใคร: สมาชิก Silver ได้รับการโอนสายพิเศษเพื่อรับการบริการและความช่วยเหลือที่รวดเร็วเมื่อโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอ็กซ์พีเดีย
  4. ข้อเสนอพิเศษ Silver: รับข้อเสนอพิเศษที่มีสำหรับสมาชิก Silver เท่านั้น
  5. สิทธิประโยชน์พิเศษ จากบริการคอนเซียร์จในฮาวายและออร์แลนโดโดยทีมงาน Expedia Local Expert® อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เพิ่มเติม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเอ็กซ์พีเดีย ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการจองกิจกรรมบน Expedia.co.th
  1. คะแนนโบนัส Expedia Rewards: สมาชิก Expedia Rewards Gold รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 30% จากอัตราคะแนนตามปกติ ในขณะที่คุณทำการจอง คะแนนโบนัส Expedia Rewards จะปรากฏในบัญชีของคุณในสถานะคะแนนที่รอดำเนินการ และจะเปลี่ยนสถานะเป็นคะแนนที่พร้อมใช้งานหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง ตามช่วงเวลาที่ระบุในตารางการได้รับคะแนนด้านบน
  2. สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่โรงแรม: สมาชิก Gold จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่โรงแรม VIP Access ที่ร่วมรายการทั่วโลก สิ่งอำนวยความสะดวกจะแตกต่างไปในแต่ละโรงแรม รายชื่อโรงแรม VIP Access ที่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่เสนอโดยโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองรวมภายในบัญชีของสมาชิก Gold ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น
  3. การอัพเกรดห้องพักที่โรงแรม VIP Access: สมาชิก Gold จะได้รับการอัพเกรดห้องพักที่โรงแรม VIP Access ที่ร่วมรายการทั่วโลก หากโรงแรมมีห้องพร้อมให้บริการขณะเช็คอิน คุณสามารถหาโรงแรมที่ร่วมรายการได้โดยมองหาไอคอน VIP Access บน Expedia.co.th เมื่อทำการจอง  การอัพเกรดห้องพักที่โรงแรม VIP Access มีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองในบัญชีของสมาชิก Gold ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น
  4. การบริการพิเศษก่อนใคร: สมาชิก Gold ได้รับการโอนสายพิเศษเพื่อรับการบริการและความช่วยเหลือที่รวดเร็วเมื่อโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอ็กซ์พีเดีย
  5. ข้อเสนอพิเศษ Gold: รับข้อเสนอพิเศษที่มีสำหรับสมาชิก Gold เท่านั้น
  6. สิทธิประโยชน์พิเศษ จากบริการคอนเซียร์จในฮาวายและออร์แลนโดโดยทีมงาน Expedia Local Expert® อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เพิ่มเติม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเอ็กซ์พีเดีย ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการจองกิจกรรมบน Expedia.co.th