กะตะ

คู่มือท่องเที่ยว
หาดกะตะ ซึ่งรวมถึง การพายเรือ, อ่าวหรือท่าเรือ และ พระอาทิตย์ตก