PDF

ข้อตกลงการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุด: 28/3/2024
สวัสดีและยินดีต้อนรับ เรามีความยินดีที่คุณสละเวลาเพื่ออ่านข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลง”)
ข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมด้วยอีเมลยืนยันการจองของคุณ (“การยืนยันการจอง”) มีความสำคัญ เนื่องจากใช้กำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายที่จัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณผ่านทางบริการของเรา นอกจากนี้ ยังครอบคลุมปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารใดๆ ที่คุณมีกับเราโดยผ่านบริการของเรา
เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องใช้บริการของเราตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้ หากต้องการจองบริการด้านการเดินทาง คุณต้องยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ด้วย หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือจองบริการด้านการเดินทาง
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ และเมื่อคุณใช้บริการของเราในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นไปตามที่คุณยอมรับข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณบันทึกหรือพิมพ์สำเนาข้อตกลงฉบับนี้เอาไว้
ในข้อตกลงฉบับนี้:
เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง Expedia, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในวอชิงตัน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, USA ซึ่งให้บริการของเรา
Expedia Travel” หมายถึง Travelscape, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีถิ่นที่อยู่สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
กลุ่มบริษัทของเรา” หมายถึงเรา และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา
พาร์ทเนอร์ของเรา” หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ในเครือ ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทของเราจัดให้มีเนื้อหาหรือบริการผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น
บริการของเรา” หมายถึงการจัดเตรียมเว็บไซต์ แอป และเครื่องมือออนไลน์ของเรา
ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง” หมายถึงซัพพลายเออร์การเดินทางที่จัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณผ่านทางบริการของเรา
บริการด้านการเดินทาง” หมายถึงบริการด้านการเดินทางที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้นแก่คุณผ่านทางบริการของเรา เช่น การเข้าพักในที่พัก เที่ยวบินหรือกิจกรรม ฯลฯ
คุณ” หมายถึงคุณ ซึ่งเป็นผู้เดินทางที่ใช้บริการของเรา หรือทำการจองด้วยบริการของเรา
โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ
ข้อ 1 กฎและข้อจำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางให้มา (เช่น เงื่อนไขการขนส่งของสายการบิน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พัก ฯลฯ) ตลอดจนข้อตกลงฉบับนี้ ยังใช้กับการจองของคุณอีกด้วย (“กฎและข้อจำกัด”)
ในการจอง คุณต้องยอมรับกฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่คุณเลือก (เช่น การชำระจำนวนเงินที่พึงชำระ ความสามารถในการคืนเงิน ค่าปรับ ข้อจำกัดสำหรับห้องว่าง และการใช้ค่าโดยสารหรือบริการ ฯลฯ) กฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องได้จัดให้แก่คุณ ก่อนที่คุณจะทำการจอง และรวมเข้าไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วยการอ้างอิง
หากคุณละเมิดกฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการด้านการเดินทาง การจองของคุณอาจถูกยกเลิก และคุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้อง คุณยังอาจสูญเสียเงินที่ชำระสำหรับการจองดังกล่าวอีกด้วย และเราหรือผู้ให้บริการด้านการเดินทางอาจหักบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการดังกล่าวต้องจ่ายจากผลของการละเมิดดังกล่าว
ในบางประเทศ เมื่อชำระเงินพร้อมกับการจอง Expedia Travel อาจเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ในการจัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงบริการด้านการเดินทางที่จัดหาให้ในสหภาพยุโรปภายใต้ข้อ 28 และ 306-310 ของคำสั่งสหภาพยุโรปว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มหลัก [2006/112/EC] และข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นในประเทศใดๆ ในกรณีดังกล่าว กฎและข้อจำกัดเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดให้โดยซัพพลายเออร์ที่สนับสนุน (เช่น เงื่อนไขการขนส่งของสายการบิน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พัก ฯลฯ)
ข้อ 2 การใช้บริการของเรา
กฎของเรา
เราให้บริการของเราเพื่อช่วยคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการเดินทาง และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการจองบริการด้านการเดินทางดังกล่าว โดยให้บริการแก่คุณโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด
คุณตกลงว่า:
  • คุณจะใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
  • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญา
  • คุณจะใช้บริการของเราโดยชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้
  • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งไว้นี้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นข้อมูลล่าสุด และครบถ้วนสมบูรณ์
  • หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณจะ:
  • ปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ
  • รับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณหรือบุคคลอื่น
  • หากคุณจองในนามของบุคคลอื่น:
  • คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้น ก่อนที่จะกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว
  • คุณจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงข้อกำหนดที่ใช้กับการจอง (รวมทั้งกฎและข้อจำกัด) และดูแลให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นตกลงตามข้อกำหนดดังกล่าว