ไทยอาจมีข้อจำกัดด้านการเดินทางและการกักตัวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

เพชรบุรีไทย

เพชรบุรี: เมืองยอดนิยม

บ้านแหลม
ชายหาด, ส่องนก, ผ่อนคลาย

…"

หนองหญ้าปล้อง
ธรรมชาติ, อุทยานแห่งชาติ

…"

เขาย้อย

…"