สวนสาธารณะลู่หุยโถว

สวนสาธารณะลู่หุยโถว แสดง อนุสาวรีย์หรือรูปปั้น