ที่ปรึกษาการเดินทาง COVID-19

เมื่อพร้อมเดินทาง กรุณาดูคำแนะนำสำหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการไป

ใช้ เครื่องมือการค้นหาด้านล่าง เพื่อดูคำแนะนำการเดินทางในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มเติม ตลอดจนข้อจำกัดของจุดหมายปลายทางต่างๆ และแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย (ขณะนี้ยังมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ไปที่ คู่มือการเดินทางในช่วง COVID-19 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำคัญ: เราแนะนำให้คุณตรวจสอบคำแนะนำจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐและผู้ออกประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางของคุณอาจถือเป็นโมฆะหากคุณเดินทางโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล

หมายเหตุ: Sherpa ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เอ็กซ์พีเดียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อกำหนดในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่แนะนำให้คุณอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือนี้เพียงช่องทางเดียวเพื่อวางแผนการเดินทาง คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของคำแนะนำ ข้อจำกัด หรือข้อกำหนดจากรัฐบาลอีกครั้ง

ในการใช้เครื่องมือนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านหมายเหตุนี้และยอมรับข้อตกลงการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา (ลิงก์อยู่ที่ด้านล่าง) หากข้อมูลด้านบนไม่มีฉบับแปลเป็นภาษาของคุณ ทั้งเอ็กซ์พีเดียและ Sherpa จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคำแปลใดๆ ที่คุณหรือบุคคลภายนอก (เช่น Google Translate) แปลจากข้อมูลของเรา