เริ่มส่วนหลักของหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

สามารถเริ่มใช้ดีลได้ตั้งแต่ 01/06/2019 จนถึง 30/06/2019 มีการกำหนดวันเดินทางและจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับที่พักแต่ละแห่ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดดีลของแต่ละโรงแรม

*ราคานี้เป็นราคาเฉพาะโรงแรมสำหรับการพักคู่ในช่วงเวลาการเดินทางที่ระบุ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ราคาตัวอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ราคาเป็นราคาต่อคืนสำหรับการเข้าพักคู่ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโรงแรมบางแห่ง แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนทำการจอง อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประเภทห้องพักที่ให้บริการ การชำระเงินล่วงหน้า การกำหนดวันเข้าพักขั้นต่ำ และวันที่ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นได้

 

**ตัวอย่างราคาแพ็คเกจรวมราคาที่พักและตั๋วเครื่องบินไป-กลับสำหรับการเดินทางในช่วงเวลาที่ระบุ ราคาเป็นราคาต่อคนสำหรับ 3 วัน 2 คืน โดยอิงจากราคาการเข้าพักที่โรงแรมสำหรับ 2 ท่าน และราคาตั๋วเครื่องบินที่ต่ำที่สุด ซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ราคา ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2016  ราคาจะแตกต่างกันไปตามวันเดินทาง เมืองต้นทาง และความพร้อมในการให้บริการ อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประเภทห้องพักที่ให้บริการ การชำระเงินล่วงหน้า การกำหนดวันเข้าพักขั้นต่ำ และวันที่ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นได้

 

กลับไปด้านบนสุด