ข้ามไปยังส่วนหลักของหน้า
เริ่มส่วนหลักของหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เมื่อจองแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมกับโรงแรม ส่วนลดจากแพ็คเกจอาจครอบคลุม 100% ของราคาเที่ยวบิน (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  • ส่วนลดจากแพ็คเกจครอบคลุมค่าเที่ยวบิน (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  • โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด
  • วันจอง 4-10 มิถุนายน 2561 | วันเดินทาง 6 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2561
  • เฉพาะเส้นทาง DMK-NRT และ DMK-CTS วันจอง 4-24 มิถุนายน 2561 | วันเดินทาง 6 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2561
  • ราคาที่พักพร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่านำ้มัน ยกเว้นค่าภาษีสนามบินขาออกของสนามบินประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
  • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น คูปองส่วนลด หรือส่วนลดอื่นๆ
  • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
กลับไปด้านบนสุด