Travel Smarter: จองก่อน ประหยัดกว่า

จองล่วงหน้า 60 วัน รับส่วนลด 20% ในโรงแรมที่ร่วมรายการ ราคานี้เป็นราคาเฉพาะโรงแรมโดยไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้อเสนอใช้ได้กับการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันนับจากวันนี้ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรโมชั่นจะสอดคล้องกับเขตเวลาของโรงแรมที่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดจะถูกหักออกจากราคามาตรฐานของโรงแรมที่ร่วมรายการ (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
  • ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะและรวมส่วนลดโปรโมชั่นแล้ว ราคาเป็นราคาต่อห้องโดยอิงจากราคาการเข้าพักสำหรับ 2 ท่าน ในห้องเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ถูกที่สุด โดยไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
  • อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เช่น คืนเข้าพักขั้นต่ำ ช่วงวันที่ไม่สามารถเข้าพักได้ จำนวนห้องพักว่าง และเงื่อนไขอื่นๆ ก่อนจอง โปรดตรวจสอบรายละเอียดสำหรับแต่ละโรงแรม
  • ราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำและเป็นราคาที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ประกาศ แต่ข้อเสนอพิเศษเหล่านี้มักทำให้ห้องพักขายหมดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นราคาอาจเปลี่ยนแปลงหากไม่มีห้องว่างแล้ว
  • ราคาแพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรมที่แสดงรวมค่าที่พักพร้อมค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับสำหรับช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อคน โดยอิงจากจำนวนผู้เข้าพักของโรงแรมและราคาตั๋วที่ถูกที่สุดโดยรวมภาษีและค่าบริการแล้ว เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ราคาจะแตกต่างกันไปตามวันเดินทาง เมืองต้นทาง และความพร้อมในการให้บริการ อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เช่น คืนเข้าพักขั้นต่ำ ช่วงวันที่ไม่สามารถเข้าพักได้ จำนวนห้องพักว่าง และเงื่อนไขอื่นๆ ก่อนจอง  
  • ราคาเที่ยวบินที่แสดงเป็นราคา "เริ่มต้น" โดยอิงจากราคาค่าโดยสารที่ถูกที่สุดที่มีให้บริการในวันเดินทางนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะได้รับการยืนยันก่อนมีการชำระเงิน ราคานี้ไม่รับประกันจนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวนเสร็จสมบูรณ์และออกตั๋วแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการบัตรเครดิตหากชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ราคาเที่ยวบินที่แสดงนั้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจองใดๆ ที่อาจเรียกเก็บเพิ่มเติม ยอดทั้งหมดของราคาซื้อ ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะแสดงในหน้ารายละเอียดเที่ยวบินก่อนที่จะยืนยันการจอง อาจมีวันที่ไม่สามารถใช้ข้อเสนอได้และมีข้อจำกัดอื่นๆ ค่าโดยสารอาจไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถโอนให้กันได้ อาจไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
  • อาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินและสำหรับแพ็คเกจ ทั้งนี้ รวมถึงเที่ยวบินจากสายการบินราคาประหยัดด้วย
  • ข้อเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่าง และอาจยกเลิกได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองตามปกติของเอ็กซ์พีเดีย