รูปเด่น
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 บริการอาหารในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ระเบียง/นอกชาน (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 บริการอาหารในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ระเบียง/นอกชาน (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ระเบียง/นอกชาน (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ห้องซูพีเรีย)
 ห้องพัก (ห้องซูพีเรีย)
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 บริการอาหารในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 บริการอาหารในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 บริการอาหารในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ครัวในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ครัวในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ครัวในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องนั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ครัวในห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องนั่งเล่น (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องนั่งเล่น (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องนั่งเล่น (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 ห้องน้ำ (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 บริเวณโรงแรม (คอนโด, 2 ห้องนอน (Plus))
 บริการอาหารในห้องพัก (คอนโด, 1 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (คอนโด, 1 ห้องนอน)
 วิวจากห้องพัก (คอนโด, 1 ห้องนอน)
 ห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (คอนโด, 2 ห้องนอน)
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 วิวจากห้องพัก (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (คอนโด, 3 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 พื้นที่นั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียคอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 บริการอาหารในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ครัวในห้องพัก (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องนั่งเล่น (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 ห้องน้ำ (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 อ่างน้ำวน (พรีเมียร์คอนโด, 4 ห้องนอน)
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 บริเวณนั่งเล่นที่ล็อบบี้
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 บริการอาหารในห้องพัก
 บริการอาหารในห้องพัก
 บริการอาหารในห้องพัก
 บริการอาหารในห้องพัก
 ครัวในห้องพัก
 ครัวในห้องพัก
 ครัวในห้องพัก
 ครัวในห้องพัก
 พื้นที่นั่งเล่น
 พื้นที่นั่งเล่น
 พื้นที่นั่งเล่น
 พื้นที่นั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ระเบียง/นอกชาน
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 สระว่ายน้ำในร่ม
 สระว่ายน้ำในร่ม
 สระว่ายน้ำในร่ม
 สระว่ายน้ำในร่ม
 สระว่ายน้ำในร่ม
 อ่างสปาในร่ม
 ฟิตเนส
 ฟิตเนส
 ซาวน่า
 ห้องอบไอน้ำ
 กิจกรรมสำหรับเด็ก
 ศูนย์ธุรกิจ
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 ด้านหน้าของโรงแรม
 ด้านหน้าของโรงแรม
 ด้านหน้าของโรงแรม
 ทางเข้าโรงแรม
 ทางเข้าโรงแรม
 ทางเข้าโรงแรม
 น้ำพุ
 วิวจากมุมสูง
 วิวจากมุมสูง
 วิวจากโรงแรม
173/198 สระว่ายน้ำในร่ม
สระว่ายน้ำในร่ม 173/198 ภาพทั้งหมด
ภาพโดย

รับทราบข้อมูลภาพรวมของโรงแรมนี้คอนโด 4 ดาว พร้อมบริการรถรับส่งลานสกีฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกโดนใจ

ที่จอดรถฟรี
Wifi ฟรี
สระว่ายน้ำ
ศูนย์ธุรกิจ
อุปกรณ์การซักรีด

สถานที่ตั้ง

คอนโดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาในบีเวอร์ครีก สะดวกสบายใกล้กับลานสกี และอยู่ภายในระยะ 5 กม. จากศูนย์เทนนิสบีเวอร์ครีก และลานสกีบีเวอร์ครีก และยังมีกีฬาฤดูหนาว เช่น คลาสสอนสกี และรถลุยหิมะสโนว์โมบิล อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ในขณะที่ ศูนย์ปีนเขาบีเวอร์ครีก และ สนามกอล์ฟ Beaver Creek อยู่ห่างไปโดยใช้เวลาเดินไม่เกิน 10 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

St James Place Resort มีบริการรถรับส่งไปยังลานสกีที่สะดวกสบาย ผู้เข้าพักที่ไม่ต้องการเล่นสกีก็สามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ที่เก็บสกี และWiFi ฟรีได้

สิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโด

แต่ละคอนโดมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ได้แก่ ไมโครเวฟ, เครื่องชงกาแฟ/ชา, Wi-Fi ฟรี และทีวีพร้อมช่องเคเบิล สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีให้บริการแก่ผู้เข้าพัก ได้แก่ เครื่องนอนระดับพรีเมียม ไดร์เป่าผม และตู้นิรภัย มีบริการทำความสะอาดแบบจำกัดครั้ง

St James Place Resort

สิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโด

สิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโด

สนุกสนานไปกับกิจกรรมฤดูหนาวของที่พัก เช่น สกีลงเขา สกีครอสคันทรี และสโนว์บอร์ด และในเดือนที่อากาศอบอุ่นขึ้น ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเส้นทางเดินเขา/ขี่จักรยานและจักรยานภูเขา หลังจากเล่นสนุกบนหิมะมาทั้งวัน ลองมาแช่ในอ่างสปาเพื่อการผ่อนคลาย และว่ายน้ำเพิ่มความสดชื่นในสระว่ายน้ำในร่ม ถ้าต้องการเดินทางไปเนินเขาฟรี กระโดดขึ้นรถรับส่งถึงที่เล่นสกีฟรีของคอนโดบนภูเขาได้เลยSt James Place Resort ช่วยเนรมิตวันลาพักผ่อนเพื่อเล่นสกีให้สมบูรณ์แบบด้วยที่เก็บสกีและอุปกรณ์สกีให้เช่า

บริการ Wi-Fi ฟรี คอนโดสำหรับผู้ชื่นชอบสกีแห่งนี้มีซาวน่า และฟิตเนส มีที่จอดรถฟรีภายในที่พัก

St James Place Resort เป็นที่พักปลอดบุหรี่

 • เตาบาร์บีคิว 
 • กาแฟ/ชาในพื้นที่ส่วนกลาง 
 • รถรับส่งลานสกีฟรี 
 • ลิฟต์ 
 • ฟิตเนส 
 • สระว่ายน้ำในร่ม 
 • ฝ่ายต้อนรับ 24 ชั่วโมง 
 • ศูนย์ธุรกิจ 
 • พื้นที่จัดการประชุม 
 • ที่จอดรถฟรี 
 • บริการซักรีด/ซักแห้ง 
 • Wifi ฟรี 
 • ซาวน่า 
 • มีบริการรถลิมูซีน 
 • โรงแรมปลอดบุหรี่ 
 • กล่องนิรภัยที่ฝ่ายต้อนรับ 
 • รถรับส่งในพื้นที่ฟรี 
 • ที่เก็บสกี 
 • ที่ฝากกระเป๋าเดินทาง 
 • บริการคอนเซียร์จ 
 • อ่างสปา 
 • จำนวนชั้น - 4 
 • พนักงานพูดได้หลายภาษา 
 • เตาผิงในล็อบบี้ 
 • หนังสือพิมพ์ฟรีในล็อบบี้ 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับครอบครัว

 • โรงแรมสำหรับครอบครัว  
 • สระว่ายน้ำในร่ม  
 • Wi-Fi ฟรี  
 • รถรับส่งบริเวณในพื้นที่ (ฟรี)  
 • ไมโครเวฟ  

อินเทอร์เน็ต

มีให้บริการทุกห้อง: Wifi ฟรี

มีให้บริการในพื้นที่ส่วนกลางบางแห่ง: Wifi ฟรี

ที่จอดรถ

ที่จอดรถฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

 • มีผ้าเช็ดตัวให้ 
 • มีผ้าปูที่นอนให้ 
 • ช่องทีวีพรีเมียม 
 • เครื่องนอนระดับพรีเมียม 
 • โทรศัพท์ 
 • ไมโครเวฟ 
 • เครื่องชงกาแฟ/ชา 
 • บริการทำความสะอาดแบบมีข้อจำกัด 
 • ห้องน้ำส่วนตัว 
 • ของใช้ในห้องน้ำฟรี 
 • ไดร์เป่าผม 
 • มีทั้งฝักบัวและอ่างอาบน้ำ 
 • บริการเคเบิลทีวี 
 • ทีวี 
 • เตารีด/โต๊ะรีดผ้า 
 • ตู้นิรภัยในห้องพัก 
 • Wifi ฟรี 
 • ตกแต่งพิเศษโดยเฉพาะ 
 • ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ 
 • เปล/เตียงเด็กอ่อน (คิดค่าบริการ) 
 • เครื่องทำความร้อน 

อาหารและเครื่องดื่ม

The hotel does not have its own restaurant, but there are several dining options within the surrounding area.

Nearby restaurants:

Coyote Cafe

Grouse Mountain Grill

Dusty Boot

Blue Moose

กิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง

ภายในโรงแรมมีสระว่ายน้ำในร่มและอ่างสปา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการอื่นๆ ได้แก่ ซาวน่า และฟิตเนส 

กิจกรรมนันทนาการที่ระบุด้านล่างนี้มีให้บริการภายในบริเวณโรงแรมหรือในบริเวณใกล้เคียง อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม 

 • มีสโนว์บอร์ดภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีสกีน้ำในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีรองเท้าลุยหิมะภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีสนามเล่นกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเส้นทางเดินเขา/ขี่จักรยานภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีรถลุยหิมะสโนว์โมบิลในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีสเก็ตน้ำแข็งภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีจักรยานภูเขาภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีการล่องแพในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีจักรยานให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีคลาสสอนสกีในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีร้านเช่าอุปกรณ์สกีภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีคลาสสอนกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเรือยนต์ส่วนตัวภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีสกีครอสคันทรีภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีเรือใบในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีสกีลงเขาภายในบริเวณโรงแรม 

นโยบายคอนโด

เช็คอิน

เปิดให้บริการเช็คอินเวลา 16:00 น.

อายุขั้นต่ำที่สามารถเช็คอินคือ 21

คำแนะนำพิเศษสำหรับการเช็คอิน:

พร้อมให้บริการเช็คอินตลอด 24 ชั่วโมงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (12 เมษายน - 2 มิถุนายน และ 27 กันยายน - 22 พฤศจิกายน) บริการเช็คอินในสถานที่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.หลังเวลา 18.00 น. เช็คอินได้ที่ Reception Center
ทางออก Avon 167ขับเข้าในวงเวียนแล้วขับต่อไปทางซ้ายตอนนี้คุณกำลังจะมุ่งหน้าลงใต้ จึงควรขับย้อนกลับมาตรงใต้ฟรีเวย์ I-70 แล้วขับตรงไปตามถนนเส้นนี้เรื่อยๆ ผ่านวงเวียนอีก 4 แห่ง จากนั้นคุณจะเห็นทางเข้า Beaver Creekขับไปจนถึงประตูต้อนรับแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณเป็นผู้เข้าพักที่ St. Jamesเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรอยู่จะให้แผนที่ คำแนะนำ และบัตรผ่านชั่วคราวแก่คุณขับตามถนน Village ไปประมาณสองไมล์เข้าไปใน Beaver Creekเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน Offersonขับไปตามถนน Offerson ขึ้นเนินจนกระทั่งถึงทางเข้า St. James Place ที่อยู่ทางขวามือของคุณพนักงานที่ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าจะมอบบัตรจอดรถและรหัสเข้าสู่โรงรถหลังจากเช็คอินเรียบร้อย โปรดนำรถไปจอดที่โรงรถของ St. James Place ในที่จอดรถที่ระบุไว้สำหรับรถของคุณเท่านั้น

เช็คเอาท์

เช็คเอาท์เวลา 10:00 น.

วิธีการชำระเงิน

เด็กและเตียงเสริม

 • เด็กสามารถเข้าพักได้
 • มีเตียงพับ/เตียงเสริมให้บริการในราคา USD 25.00 ต่อวัน
 • มีเปล (เตียงเด็กอ่อน) ให้บริการในราคา USD 5 ต่อคืน

สัตว์เลี้ยง

 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า

หมายเหตุสำคัญ

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเสริม ซึ่งจะแตกต่างไปตามนโยบายของที่พัก

ต้องแสดงบัตรประชาชนและวางบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อเช็คอิน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คำขอพิเศษต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางโรงแรมเมื่อเช็คอิน และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม คำขอพิเศษเหล่านี้ไม่รับประกันว่าจะมีบริการ
ไม่มีเตียงพับ/เตียงเสริม

ค่าธรรมเนียม

บริการเสริมที่คุณเลือกเพิ่มได้

โรงแรมจะเก็บค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำต่อไปนี้หากมีการใช้บริการขณะเช็คอินหรือเช็คเอาท์
 • ค่าเปล (เตียงเด็ก): USD 5 ต่อคืน
 • ค่าเตียงเสริม: USD 25.00 ต่อวัน
ค่าธรรมเนียมด้านบนอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อาจยังไม่รวมภาษี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขออภัย เรามีปัญหาในการโหลดเนื้อหารีวิว ลองใหม่

รีวิวเชิงบวกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

รีวิวเชิงบวกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

รีวิวเชิงลบที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด