รูปเด่น
 ห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 บริการอาหารในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ระเบียง/นอกชาน (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องน้ำ (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ครัวในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ระเบียง (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ระเบียง (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 บริการอาหารในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 บริการอาหารในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 บริการอาหารในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 รับประทานอาหารกลางแจ้ง (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ระเบียง/นอกชาน (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องนั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ระเบียง (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 วิวจากห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องน้ำ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 บริการอาหารในห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวในห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องน้ำ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 อ่างล้างมือ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 การตกแต่งภายในโรงแรม (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 การตกแต่งภายในโรงแรม (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 รับประทานอาหารกลางแจ้ง (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ระเบียง/นอกชาน (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหาร
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ร้านอาหาร
 ทางเข้าโรงแรม
 คอร์ทยาร์ด
 ระเบียง/นอกชาน
 ระเบียง/นอกชาน
 ที่อาบแดด
 พื้นที่ภายนอก
 พื้นที่ภายนอก
 วิวจากมุมสูง
1/101 รูปเด่น
รูปเด่น 1/101 ภาพทั้งหมด
ภาพโดย

รับทราบข้อมูลภาพรวมของโรงแรมนี้อพาร์ทเมนท์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน 3.5 ดาว สามารถเดินไปวิหารเซนต์เจมส์ได้

สิ่งอำนวยความสะดวกโดนใจ

ที่จอดรถฟรี
นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้
Wifi ฟรี
อุปกรณ์การซักรีด
บริการพี่เลี้ยงเด็ก

สถานที่ตั้ง

อพาร์ทเมนท์นี้ตั้งอยู่ในใจกลางJadrija สามารถเดินไปโบสถ์ St. Ivan และวิหารเซนต์เจมส์ ได้ใน 5 นาที ในขณะที่ โบสถ์ St. Krsevan และ โบสถ์ Saint Spirit อยู่ห่างไปโดยใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

อพาร์ทเมนท์ปลอดบุหรี่แห่งนี้มี ท่าจอดเรือ, ดาดฟ้า และชา/กาแฟในส่วนกลาง ทางที่พักยังให้บริการ WiFi ฟรีในพื้นที่สาธารณะ และบริการรับจอดรถฟรี สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ห้องประชุม, จักรยานฟรี และบริการซักแห้ง

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ทเมนท์

แต่ละอพาร์ทเมนท์มี 2 ห้องนอน พร้อม Wi-Fi ฟรี และ เตียงพร้อมฟูกเสริมที่นอน สะดวกสบายไปกับครัวที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันอย่างตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง เตาทำครัว และไมโครเวฟ มีบริการทำความสะอาด 1 ครั้งต่อการเข้าพัก

Sibenik Apartments STARS

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ตเมนต์

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ตเมนต์

Sibenik Apartments STARS ให้บริการ ท่าจอดเรือ และ จักรยานฟรี บริการ Wi-Fi ฟรี โรงแรมนี้มีบริการรถรับส่งสนามบิน (ตามคำขอ) และรถรับส่งท่าเรือ (มีค่าบริการ) อพาร์ทเมนท์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้มีดาดฟ้า บริการจองทัวร์/ตั๋ว และเตาบาร์บีคิว มีที่จอดรถและบริการรับจอดรถฟรีในที่พัก

Sibenik Apartments STARS เป็นที่พักปลอดบุหรี่

 • รถรับส่งท่าเรือสำราญ (คิดค่าบริการ) 
 • บริการเช็คอินด่วน 
 • เตาบาร์บีคิว 
 • รถรับส่งท่าเรือเฟอร์รี่ (คิดค่าบริการ) 
 • กาแฟ/ชาในพื้นที่ส่วนกลาง 
 • ดาดฟ้า 
 • ฝ่ายต้อนรับ (จำกัดเวลาบริการ) 
 • ร่มชายหาด 
 • ท่าจอดเรือภายในบริเวณโรงแรม 
 • บริการเช็คเอาท์ด่วน 
 • ปีที่สร้าง 1900 
 • บริการจองทัวร์/ตั๋ว 
 • ที่จอดรถฟรี 
 • Wifi ฟรี 
 • บริการซักรีด/ซักแห้ง 
 • บริการรับจอดรถฟรี 
 • บริการพี่เลี้ยงเด็กหรือดูแลเด็ก (คิดค่าบริการ) 
 • โรงแรมปลอดบุหรี่ 
 • กล่องนิรภัยที่ฝ่ายต้อนรับ 
 • ที่จอดรถระยะยาวฟรี 
 • ที่ฝากกระเป๋าเดินทาง 
 • ที่จอดรถฟรีในบริเวณใกล้เคียง 
 • ต้องจองที่จอดรถนอกสถานที่ 
 • มีอาหารเช้า (คิดค่าบริการ) 
 • ที่ช้อปปิ้งภายในบริเวณโรงแรม 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด 
 • ห้องประชุม 1 ห้อง 
 • จำนวนชั้น - 3 
 • จำนวนสิ่งปลูกสร้าง/อาคาร - 1 
 • บริการรถรับส่งสนามบิน (คิดค่าบริการ) 
 • สวน 
 • พนักงานพูดได้หลายภาษา 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับครอบครัว

 • โรงแรมสำหรับครอบครัว  
 • ห้องนั่งเล่นแยกต่างหาก  
 • Wi-Fi ฟรี  
 • ห้องพักกันเสียง  
 • ครัว  
 • อุปกรณ์การซักรีด  
 • บริการพี่เลี้ยงหรือดูแลเด็ก (คิดค่าบริการ)  
 • พื้นที่รับประทานอาหารแยกต่างหาก  
 • โซฟาเบด  
 • เครื่องซักผ้า/เครื่องอบแห้ง  
 • ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่  
 • ไมโครเวฟ  
 • เปล/เตียงเด็ก (ฟรี)  
 • เครื่องเล่นดีวีดี  

อินเทอร์เน็ต

มีให้บริการทุกห้อง: Wifi ฟรี

มีให้บริการในพื้นที่ส่วนกลางบางแห่ง: Wifi ฟรี

ที่จอดรถ

ที่จอดรถระยะยาวฟรี, ที่จอดรถฟรี, บริการรับจอดรถฟรี, ที่จอดรถฟรีในบริเวณใกล้เคียง, ต้องจองที่จอดรถนอกสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

 • พื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน 
 • โซฟาเบด 
 • ห้องพักเก็บเสียง 
 • ไมโครเวฟ 
 • เครื่องครัว/จาน/ช้อนส้อม 
 • เครื่องเล่นดีวีดี 
 • ช่องทีวีพรีเมียม 
 • ผ้าม่านกันแสง 
 • ครัว 
 • บริเวณรับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน 
 • ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ 
 • เตาทำครัว 
 • ผ้านวมขนเป็ด 
 • ตกแต่งพิเศษโดยเฉพาะ 
 • ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ 
 • ฟูกเสริมที่นอน 
 • เครื่องชงกาแฟ/ชา 
 • ห้องน้ำส่วนตัว 
 • ของใช้ในห้องน้ำฟรี 
 • ไดร์เป่าผม 
 • ตู้นิรภัยในห้องพัก 
 • เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า 
 • สนามหญ้า 
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้องพัก (เครื่องปรับอากาศ) 
 • Wifi ฟรี 
 • คอมพิวเตอร์ในห้องพัก 
 • ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน 
 • อ่างอาบน้ำหรือฝักบัว 
 • ขนาดของโซฟาเบด 
 • บริการทำความสะอาด - หนึ่งครั้งต่อการเข้าพัก 
 • เปล/เตียงเด็กอ่อนฟรี 
 • เครื่องนอนระดับพรีเมียม 
 • เครื่องปรับอากาศ 
 • เตารีด/โต๊ะรีดผ้า 
 • บริการทีวีดาวเทียม 
 • เตียงพับ/เตียงเสริม (ฟรี) 
 • ทีวีจอแอลซีดี 

กินและดื่ม

มีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ให้บริการทุกวัน (คิดค่าบริการ) ระหว่างเวลา 6:30 น. - 10:00 น. 

กิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง

อพาร์ทเมนท์นี้มีท่าจอดเรือ และจักรยานฟรี

กิจกรรมนันทนาการที่ระบุด้านล่างนี้มีให้บริการภายในบริเวณโรงแรมหรือในบริเวณใกล้เคียง อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม 

 • มีจักรยานฟรีภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีการล่องแพในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีสกีน้ำในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีทัวร์ท่องเที่ยวทางเรือในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีการดําน้ำสน็อกเกิลในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีพาราเซลลิ่งในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีจักรยานให้เช่าภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีเส้นทางเดินเขา/ขี่จักรยานในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเรือคายัคในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเรือใบในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีวินด์เซิร์ฟในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีกิจกรรมดำน้ำในบริเวณใกล้เคียง 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

หากมีคำขอพิเศษสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ โปรดแจ้งความประสงค์ที่หน้าชำระเงินขณะจอง

นโยบายอพาร์ตเมนต์

เช็คอิน

เปิดให้บริการเช็คอินเวลา 14:00 น.

ปิดให้บริการเช็คอินเวลา 22:00 น.

คำแนะนำพิเศษสำหรับการเช็คอิน:

มีบริการรับส่งสนามบินตามคำขอ ติดต่อโรงแรมล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ
ผู้เข้าพักสามารถไปยังบาร์กาแฟ Valeria, Kralja Tomislava 2 เพื่อรับความช่วยเหลือในการเช็คอิน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงตามข้อมูลในใบยืนยันการจอง

เช็คเอาท์

เช็คเอาท์เวลา 10:00 น.

เด็กและเตียงเสริม

 • เด็กสามารถเข้าพักได้
 • เด็กพักฟรี! อนุญาตให้ผู้เข้าพักที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีสูงสุด 2 คนเข้าพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่ในห้อง
 • มีเตียงพับ/เตียงเสริมให้บริการฟรี!
 • มีเปล (เตียงเด็กอ่อน) ให้บริการฟรี!

สัตว์เลี้ยง

 • อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม 75 HRK ต่อตัว (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าพัก)
 • 1 ตัวต่อห้อง

สิ่งที่คุณควรรู้

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเสริม ซึ่งจะแตกต่างไปตามนโยบายของที่พัก

ต้องแสดงบัตรประชาชนและวางมัดจำเงินสดเมื่อเช็คอิน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คำขอพิเศษต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางโรงแรมเมื่อเช็คอิน และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม คำขอพิเศษเหล่านี้ไม่รับประกันว่าจะมีบริการ
มีการเก็บเงินมัดจำ

ค่าธรรมเนียม

คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ให้กับที่พัก:
 • เมืองจะเรียกเก็บภาษี: HRK 8.00 ต่อคน ต่อคืน สำหรับผู้ใหญ่; HRK 4.00 ต่อคืน สำหรับผู้เข้าพักอายุ 12-17 ปี ปี ภาษีนี้ไม่มีผลกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ค่าธรรมเนียมด้านล่างนี้รวมอยู่ในราคาห้องพักของคุณ:
  • ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท:
เราได้รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่โรงแรมแจ้งกับเราไว้แล้ว แต่ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเข้าพักหรือห้องพักที่คุณจอง

บริการเสริมที่คุณเลือกเพิ่มได้

โรงแรมจะเก็บค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำต่อไปนี้หากมีการใช้บริการขณะเช็คอินหรือเช็คเอาท์
 • ค่าอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์: 53 HRK สำหรับผู้ใหญ่ และ 26 HRK สำหรับเด็ก (โดยประมาณ)
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน: 150.00 HRK ต่อคน (เที่ยวเดียว)
 • ค่ารถรับส่งสนามบินต่อเด็กหนึ่งคน: 75.00 HRK (เที่ยวเดียว) (อายุไม่เกิน 12 ปี)
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยง: 75 HRK ต่อตัว (แตกต่างไปตามระยะเวลาการเข้าพัก)
ค่าธรรมเนียมด้านบนอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อาจยังไม่รวมภาษี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมมีบริการรับส่งจากท่าเรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ และสนามบิน (อาจมีค่าบริการ) ผู้เข้าพักต้องติดต่อโรงแรมเพื่อแจ้งรายละเอียดวันเดินทาง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง โดยใช้ข้อมูลการติดต่อในใบยืนยันการจอง ค่าธรรมเนียมรีสอร์ทรวมอยู่ในยอดรวมที่แสดงแล้ว เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวนไม่เกิน 2 คนสามารถเข้าพักได้ฟรีในห้องเดียวกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยใช้เตียงนอนที่มีในห้องพัก

ราคานี้เป็นราคาโรงแรมเอ็กซ์พีเดีย


ขออภัย เรามีปัญหาในการโหลดเนื้อหารีวิว ลองใหม่

รีวิวเชิงบวกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

รีวิวเชิงบวกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

รีวิวเชิงลบที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด