รูปเด่น
 ห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 บริการอาหารในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ระเบียง/นอกชาน (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องน้ำ (ลักซ์ชัวรี่อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 บริการอาหารในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ครัวในห้องพัก (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ระเบียง (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ระเบียง (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องน้ำ (ซูพีเรียอพาร์ทเมนท์, ระเบียง (1 Bathroom))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 บริการอาหารในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 บริการอาหารในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 บริการอาหารในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 พื้นที่นั่งเล่น (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องน้ำ (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 รับประทานอาหารกลางแจ้ง (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ระเบียง/นอกชาน (เพนท์เฮาส์, 1 ห้องนอน, ระเบียง (Apartment with castle view))
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องนั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ระเบียง (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 วิวจากห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องน้ำ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง (Prestige))
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 บริการอาหารในห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ครัวในห้องพัก (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 พื้นที่นั่งเล่น (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ห้องน้ำ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 อ่างล้างมือ (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 การตกแต่งภายในโรงแรม (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 การตกแต่งภายในโรงแรม (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 รับประทานอาหารกลางแจ้ง (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 ระเบียง/นอกชาน (อพาร์ทเมนท์, 2 ห้องนอน, ระเบียง)
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 บริเวณประตูทางเข้า
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหาร
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ห้องอาหารเช้า
 ร้านอาหาร
 ทางเข้าโรงแรม
 คอร์ทยาร์ด
 ระเบียง/นอกชาน
 ระเบียง/นอกชาน
 ที่อาบแดด
 พื้นที่ภายนอก
 พื้นที่ภายนอก
 วิวจากมุมสูง
1/100 รูปเด่น
รูปเด่น 1/100 ภาพทั้งหมด
ภาพโดย

รับทราบข้อมูลภาพรวมของโรงแรมนี้อพาร์ทเมนท์ 3.5 ดาว สำหรับครอบครัว สามารถเดินไปวิหารเซนต์เจมส์ได้

สิ่งอำนวยความสะดวกโดนใจ

ที่จอดรถฟรี
นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้
Wifi ฟรี
อุปกรณ์การซักรีด
บริการพี่เลี้ยงเด็ก

สิ่งที่ผู้เข้าพักชอบ

 • ทำเล: ทำเลเงียบสงบ
 • ทำเลที่สามารถเดินไปที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้
 • อาหารเช้าดีเยี่ยม
 • ที่จอดรถสะดวก
 • คุ้มราคา

สถานที่ตั้ง

อพาร์ทเมนท์สำหรับครอบครัวแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมทะเลใน ซีเบนิก สามารถเดินไป โบสถ์ Saint Spirit และ วิหารเซนต์เจมส์ ได้ใน 5 นาที ในขณะที่ Sibenik Aquarium และ โบสถ์ St. Krsevan อยู่ห่างไปโดยใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาที สามารถเดินไปยังสถานี Sibenik ได้เพียง 12 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

อพาร์ทเมนท์ปลอดบุหรี่แห่งนี้มี ท่าจอดเรือ, ดาดฟ้า และชา/กาแฟในส่วนกลาง ทางที่พักยังให้บริการ WiFi ฟรีในพื้นที่สาธารณะ และบริการรับจอดรถฟรี สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ห้องประชุม, จักรยานฟรี และบริการซักแห้ง

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ทเมนท์

แต่ละอพาร์ทเมนท์มี 2 ห้องนอน พร้อม Wi-Fi ฟรี และ เตียงพร้อมฟูกเสริมที่นอน สะดวกสบายไปกับครัวที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันอย่างตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง เตาทำครัว และไมโครเวฟ มีบริการทำความสะอาด 1 ครั้งต่อการเข้าพัก

ภาษาที่ให้บริการ

 • ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ตเมนต์

พื้นฐาน

 • เครื่องปรับอากาศ 
 • ที่ช้อปปิ้งภายในบริเวณโรงแรม 
 • จำนวนชั้น - 3
 • จำนวนสิ่งปลูกสร้าง/อาคาร - 1
 • บริการรถรับส่งสนามบิน (คิดค่าบริการ) 
 • เตารีด/โต๊ะรีดผ้า 
 • ตู้นิรภัยในห้องพัก 
 • สนามหญ้า 
 • กาแฟ/ชาในพื้นที่ส่วนกลาง 
 • เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด 
 • กล่องนิรภัยที่ฝ่ายต้อนรับ 
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้องพัก (เครื่องปรับอากาศ) 
 • พื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน 
 • พนักงานพูดได้หลายภาษา 
 • ห้องพักเก็บเสียง 
 • ฝ่ายต้อนรับ (จำกัดเวลาบริการ) 
 • บริการเช็คเอาท์ด่วน 
 • บริการซักรีด/ซักแห้ง 
 • โรงแรมปลอดบุหรี่ 
 • ผ้าม่านกันแสง 
 • บริการเช็คอินด่วน 
 • บริการจองทัวร์/ตั๋ว 
 • ปีที่สร้าง 1900
 • ตกแต่งพิเศษโดยเฉพาะ 
 • ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ 
 • รถรับส่งท่าเรือสำราญ (คิดค่าบริการ) 
 • รถรับส่งท่าเรือเฟอร์รี่ (คิดค่าบริการ) 
 • ห้องประชุม 1 ห้อง 
 • ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน 
 • ที่จอดรถฟรี 
 • บริการรับจอดรถฟรี 
 • ที่ฝากกระเป๋าเดินทาง 
 • บริการทำความสะอาด - หนึ่งครั้งต่อการเข้าพัก 
 • ที่จอดรถระยะยาวฟรี 
 • ที่จอดรถฟรีในบริเวณใกล้เคียง 
 • ต้องจองที่จอดรถนอกสถานที่ 
 • บริการพี่เลี้ยงเด็กหรือดูแลเด็ก (คิดค่าบริการ) 

ห้องครัว

 • เครื่องชงกาแฟ/ชา 
 • ไมโครเวฟ 
 • เครื่องครัว/จาน/ช้อนส้อม 
 • ครัว 
 • ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ 
 • เตาทำครัว 

ห้องอาหาร

 • มีอาหารเช้า (คิดค่าบริการ) 
 • บริเวณรับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน 
 • ค่าธรรมเนียมอาหารเช้า - 53
 • ค่าธรรมเนียมอาหารเช้าเด็ก - 26
 • อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ (คิดค่าบริการ) 

ห้องน้ำ

 • ห้องน้ำส่วนตัว 
 • ของใช้ในห้องน้ำฟรี 
 • ไดร์เป่าผม 
 • อ่างอาบน้ำหรือฝักบัว 
 • จำนวนห้องน้ำ - 1

ห้องนอน

 • เครื่องนอนระดับพรีเมียม 
 • โซฟาเบด 
 • ผ้านวมขนเป็ด 
 • ฟูกเสริมที่นอน 
 • ขนาดของโซฟาเบด ขนาดทวิน
 • เปล/เตียงเด็กอ่อนฟรี 
 • เตียงพับ/เตียงเสริม (ฟรี) 
 • จำนวนห้องนอน - 2

ความบันเทิง

 • ช่องทีวีพรีเมียม 
 • เครื่องเล่นดีวีดี 
 • Wifi ฟรี 
 • บริการทีวีดาวเทียม 
 • Wifi ฟรี 
 • ทีวีจอแอลซีดี 
 • คอมพิวเตอร์ในห้องพัก 

อื่นๆ

 • โรงแรมปลอดบุหรี่ 

จุดเด่นของที่ตั้งโรงแรม

 • ในย่านประวัติศาสตร์ 
 • ในใจกลางเมือง 
 • ใกล้สวนสนุก 
 • ใกล้ทางเดินริมทะเล 
 • ริมมหาสมุทร 
 • ริมทะเล 
 • ใกล้สถานีรถไฟ 

สันทนาการ

 • มีการดําน้ำสน็อกเกิลในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเส้นทางเดินเขา/ขี่จักรยานในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเรือคายัคในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเรือใบในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีกิจกรรมดำน้ำในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีสกีน้ำในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีการล่องแพในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีพาราเซลลิ่งในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีวินด์เซิร์ฟในบริเวณใกล้เคียง 
 • ท่าจอดเรือภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีจักรยานฟรีภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีจักรยานให้เช่าภายในบริเวณโรงแรม 
 • มีทัวร์ท่องเที่ยวทางเรือในบริเวณใกล้เคียง 

นโยบายอพาร์ตเมนต์

เช็คอิน

เปิดให้บริการเช็คอินเวลา 14:00 น.

ปิดให้บริการเช็คอินเวลา 22:00 น.

คำแนะนำพิเศษสำหรับการเช็คอิน:

มีบริการรับส่งสนามบินตามคำขอ กรุณาติดต่อที่พักล่วงหน้าเพื่อนัดหมายบริการ
ผู้เข้าพักสามารถไปยังบาร์กาแฟ Valeria, Kralja Tomislava 2 เพื่อรับความช่วยเหลือในการเช็คอิน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงตามข้อมูลในใบยืนยันการจอง

เช็คเอาท์

เช็คเอาท์เวลา 10:00 น.

เด็กและเตียงเสริม

 • เด็กสามารถเข้าพักได้
 • เด็กพักฟรี! อนุญาตให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี สูงสุด 2 คนเข้าพักฟรี โดยใช้เตียงที่มีอยู่ในห้อง
 • มีเตียงพับ/เตียงเสริมให้บริการฟรี!
 • มีเปล (เตียงเด็กอ่อน) ให้บริการฟรี!

สัตว์เลี้ยง

 • อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม 75 HRK ต่อตัว (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าพัก)
 • 1 ตัวต่อห้อง

หมายเหตุสำคัญ

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเสริม ซึ่งจะแตกต่างไปตามนโยบายของที่พัก

ต้องแสดงบัตรประชาชนและวางมัดจำเงินสดเมื่อเช็คอิน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คำขอพิเศษต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางโรงแรมเมื่อเช็คอิน และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม คำขอพิเศษเหล่านี้ไม่รับประกันว่าจะมีบริการ
โปรดทราบว่ามีวัฒนธรรมและนโยบายการเข้าพักอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและแต่ละที่พัก โดยที่พักเป็นผู้กำหนดนโยบายที่ระบุไว้
มีการเก็บเงินมัดจำ

ค่าธรรมเนียม

คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ให้กับที่พัก:
 • ทางเมืองเรียกเก็บภาษีที่โรงแรม โดยภาษีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และอาจไม่ได้ปรับใช้ตลอดปี อาจมีการยกเว้นภาษีหรือส่วนลดนอกเหนือจากนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโรงแรมตามข้อมูลในอีเมลยืนยันการจองที่ได้รับ
 • เมืองจะเรียกเก็บภาษี: HRK 6.00 ต่อคน ต่อคืน สำหรับผู้ใหญ่; HRK 3.00 ต่อคืน สำหรับผู้เข้าพักอายุ 12-17 ปี ปี ภาษีนี้ไม่มีผลกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ค่าธรรมเนียมด้านล่างนี้รวมอยู่ในราคาห้องพักของคุณ:
  • ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท:
เราได้รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่โรงแรมแจ้งกับเราไว้แล้ว แต่ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเข้าพักหรือห้องพักที่คุณจอง

บริการเสริมที่คุณเลือกเพิ่มได้

โรงแรมจะเก็บค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำต่อไปนี้หากมีการใช้บริการขณะเช็คอินหรือเช็คเอาท์
 • ค่าอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์: 53 HRK สำหรับผู้ใหญ่ และ 26 HRK สำหรับเด็ก (โดยประมาณ)
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน: 150.00 HRK ต่อคน (เที่ยวเดียว)
 • ค่ารถรับส่งสนามบินต่อเด็กหนึ่งคน: 75.00 HRK (เที่ยวเดียว) (อายุไม่เกิน 12 ปี)
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยง: 75 HRK ต่อตัว (แตกต่างไปตามระยะเวลาการเข้าพัก)
ค่าธรรมเนียมด้านบนอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อาจยังไม่รวมภาษี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมมีบริการรับส่งจากท่าเรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ และสนามบิน (อาจมีค่าบริการ) ผู้เข้าพักต้องติดต่อโรงแรมเพื่อแจ้งรายละเอียดวันเดินทาง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง โดยใช้ข้อมูลการติดต่อในใบยืนยันการจอง ค่าธรรมเนียมรีสอร์ทรวมอยู่ในยอดรวมที่แสดงแล้ว เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวนไม่เกิน 2 คนสามารถเข้าพักได้ฟรีในห้องเดียวกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยใช้เตียงนอนที่มีในห้องพัก

ราคานี้เป็นราคาโรงแรมเอ็กซ์พีเดีย


ขออภัย เรามีปัญหาในการโหลดเนื้อหารีวิว ลองใหม่

รีวิวเชิงบวกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

รีวิวเชิงบวกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

รีวิวเชิงลบที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด