รูปเด่น
 ระเบียง/นอกชาน (ไม่สูบบุหรี่)
 ห้องพัก (ห้องพัก)
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก)
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 บริการอาหารในห้องพัก
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องพัก
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ครัวในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องอาบน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 100))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 ครัวในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 107))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ครัวในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องนั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องนั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 101))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 103))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 103))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 103))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 103))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 103))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 ครัวในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 108))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 200))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 200))
 ครัวในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 200))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 200))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 200))
 ชายหาด (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 200))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 104))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 104))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 104))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 102))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 102))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 102))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 102))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 105))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 105))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 105))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 105))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 201))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 201))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 201))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 201))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 201))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 201))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 ห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 ครัวในห้องพัก (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 พื้นที่นั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 ห้องนั่งเล่น (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 ระเบียง/นอกชาน (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 ห้องน้ำ (ห้องพัก, ห้องน้ำส่วนตัว (Room 106))
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ห้องพัก
 ครัวในห้องพัก
 ครัวในห้องพัก
 ครัวขนาดเล็กในห้องพัก
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ห้องนั่งเล่น
 ระเบียง/นอกชาน
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 ห้องน้ำ
 สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 บริเวณโรงแรม
 ศาลาพักผ่อน
 ศาลาพักผ่อน
 วิวทะเล/มหาสมุทร
 วิวทะเล/มหาสมุทร
101/116 สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 101/116 ภาพทั้งหมด

รับทราบข้อมูลภาพรวมของโรงแรมนี้อพาร์ทเมนท์ริมหาดในลองโบตคีย์ พร้อมที่จอดรถฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกโดนใจ

ที่จอดรถฟรี
Wifi ฟรี
นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
อุปกรณ์การซักรีด

สถานที่ตั้ง

อพาร์ทเมนท์พร้อมทางเดินไปยังชายหาดได้โดยตรงแห่งนี้ ตั้งอยู่ในลองโบตคีย์ ห่างจากแคนนอนส์มารินา 1.5 กม. หาด Coquina และหาด Cortez อยู่ห่างไปประมาณ 10 กม. ส่วนท่าเทียบเรือประวัติศาสตร์บริดจ์สตรีท และบราเดนตันบีชมารินา อยู่ห่างจากโรงแรมไปไม่เกิน 10 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

ที่อพาร์ทเมนท์ริมหาดแห่งนี้ คุณสามารถผ่อนคลายบนชายหาดด้วยคาบาน่าริมหาด (ฟรี), ร่มชายหาด และเก้าอี้อาบแดด 

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

อพาร์ทเมนท์ทั้ง 11 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งตู้เย็น, ไมโครเวฟ, WiFi ฟรี และทีวีจอแบนพร้อมช่องเคเบิล นอกจากนี้ ยังมีนอกชานพร้อมเฟอร์นิเจอร์, เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องชงกาแฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ตเมนต์

สิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร์ตเมนต์

Sandpiper Inn มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง, เตาบาร์บีคิว และ อุปกรณ์ซักรีด บริการ Wi-Fi ฟรี โรงแรมมีที่จอดรถจำกัด โดยจะให้บริการฟรีตามลำดับก่อนหลัง 

Sandpiper Inn เป็นที่พักปลอดบุหรี่

 • เตาบาร์บีคิว 
 • ร่มชายหาด 
 • ฝ่ายต้อนรับ (จำกัดเวลาบริการ) 
 • ศาลาพักผ่อนริมหาดฟรี 
 • ที่จอดรถ (พื้นที่จำกัด) 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด 
 • ผ้าเช็ดตัวชายหาด 
 • เก้าอี้อาบแดดริมหาด 
 • ที่จอดรถฟรี 
 • จำนวนชั้น - 1 
 • Wifi ฟรี 
 • จำนวนสิ่งปลูกสร้าง/อาคาร - 1 
 • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 
 • โรงแรมปลอดบุหรี่ 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับครอบครัว

 • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง  
 • Wi-Fi ฟรี  
 • อุปกรณ์การซักรีด  
 • ตู้เย็น  
 • ไมโครเวฟ  
 • เครื่องเล่นดีวีดี  

อินเทอร์เน็ต

มีให้บริการทุกห้อง: Wifi ฟรี

มีให้บริการในพื้นที่ส่วนกลางบางแห่ง: Wifi ฟรี

ที่จอดรถ

ที่จอดรถฟรี, ที่จอดรถ (พื้นที่จำกัด)

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

 • มีทั้งฝักบัวและอ่างอาบน้ำ 
 • ห้องน้ำส่วนตัว 
 • ทีวีจอแบน 
 • ทีวีความละเอียดสูง 
 • นอกชานพร้อมเฟอร์นิเจอร์ 
 • เครื่องเล่นดีวีดี 
 • เครื่องปรับอากาศ 
 • พัดลมติดเพดาน 
 • โทรศัพท์ 
 • โทรในประเทศฟรี 
 • ตู้เย็น 
 • เครื่องชงกาแฟ/ชา 
 • ไมโครเวฟ 
 • เตารีด/โต๊ะรีดผ้า 
 • เครื่องครัว/จาน/ช้อนส้อม 
 • บริการเคเบิลทีวี 
 • ไดร์เป่าผม 
 • Wifi ฟรี 

กิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่อพาร์ทเมนท์ รวมถึง สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

กิจกรรมนันทนาการที่ระบุด้านล่างนี้มีให้บริการภายในบริเวณโรงแรมหรือในบริเวณใกล้เคียง อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม 

 • มีจักรยานให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีสนามเล่นกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีการดําน้ำสน็อกเกิลในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีเส้นทางเดินเขา/ขี่จักรยานในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีวินด์เซิร์ฟในบริเวณใกล้เคียง 
 • มีกิจกรรมดำน้ำในบริเวณใกล้เคียง 

นโยบายอพาร์ตเมนต์

เช็คอิน

เปิดให้บริการเช็คอินเวลา 16:00 น.

ปิดให้บริการเช็คอินเวลา 20:00 น.

คำแนะนำพิเศษสำหรับการเช็คอิน:

โปรดติดต่อโรงแรมล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงเพื่อนัดหมายการเช็คอิน โดยใช้ข้อมูลการติดต่อในอีเมลยืนยันการจอง

เช็คเอาท์

เช็คเอาท์เวลา 10:00 น.

วิธีการชำระเงิน

เด็กและเตียงเสริม

 • เด็กสามารถเข้าพักได้
 • ไม่มีเตียงเสริมให้บริการ
 • ไม่มีเตียงเด็ก (เตียงสำหรับทารก) ให้บริการ

สัตว์เลี้ยง

 • อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม 15 USD ต่อตัว, ต่อคืน และค่าทำความสะอาดหนึ่งครั้งจำนวน 50 USD
 • สุนัขเท่านั้น
 • 2 ตัวต่อห้อง (น้ำหนักไม่เกิน 25 ปอนด์)
 • เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโรงแรมตามหมายเลขที่ระบุในอีเมลยืนยันการจอง

สิ่งที่คุณควรรู้

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเสริม ซึ่งจะแตกต่างไปตามนโยบายของที่พัก

ต้องแสดงบัตรประชาชนและวางบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อเช็คอิน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คำขอพิเศษต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางโรงแรมเมื่อเช็คอิน และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม คำขอพิเศษเหล่านี้ไม่รับประกันว่าจะมีบริการ
ไม่มีเตียงพับ/เตียงเสริม
ไม่มีเปล (เตียงเด็กอ่อน)

ค่าธรรมเนียม

บริการเสริมที่คุณเลือกเพิ่มได้

โรงแรมจะเก็บค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำต่อไปนี้หากมีการใช้บริการขณะเช็คอินหรือเช็คเอาท์
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยง: 15 USD ต่อตัว ต่อคืน และค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดหนึ่งครั้ง 50 USD
ค่าธรรมเนียมด้านบนอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อาจยังไม่รวมภาษี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย คุณสามารถติดต่อจัดการกับทางโรงแรมโดยตรง โดยใช้ข้อมูลการติดต่อในใบการยืนยันการจอง (มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลได้ในส่วนค่าธรรมเนียม)

ราคานี้เป็นราคาโรงแรมเอ็กซ์พีเดีย


ขออภัย เรามีปัญหาในการโหลดเนื้อหารีวิว ลองใหม่